oktober, 2015

now browsing by month

 

Herstel onbedoeld lek bij emigratie aanmerkelijkbelanghouders

Onbedoeld lek bij emigratie aanmerkelijkbelanghouders hersteld per 29 oktober 2015 23.15 uur

Het pakket bestrijden emigratielek aanmerkelijkbelanghouders, zoals voorgesteld in het Belastingplan 2016, wordt verder uitgebreid. Dat staat in de tweede nota van wijziging bij dit wetsvoorstel die de Staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Extra reiskostenvergoedingen stroken niet met vrijwilligersregeling

Rechtbank Gelderland oordeelt dat Vereniging X niet de vereiste LB-aangiften heeft gedaan, zodat de bewijslast moet worden omgekeerd. X moet dus de onjuistheid van de correcties aantonen. Hierin is X niet geslaagd. Er zijn namelijk geen gegevens verstrekt waaruit de onjuistheid van de correcties blijkt.

Geen aftrek levensonderhoud voor zoon met vermogen

Hof Amsterdam beslist dat X geen recht heeft op aftrek van kosten van levensonderhoud voor zijn zoon omdat deze over voldoende eigen vermogen beschikt.

Geen onverklaarbare vertraging van meer dan zes maanden

Hof Amsterdam beslist dat de inspecteur voldoende voortvarend heeft gehandeld. Er is niet sprake van een onverklaarbare vertraging van meer dan zes maanden.

Naheffingsaanslag omzetbelasting vanwege privégebruik woning gehandhaafd

Hof Arnhem-Leeuwarden handhaaft de naheffingsaanslag omzetbelasting vanwege het privégebruik van de woning die X tot zijn bedrijfsvermogen rekent.

Eigenaar varkenshouderij bepleit tevergeefs verdere verlaging WOZ-waarde

Rechtbank Oost-Brabant oordeelt dat de gemeente op de juiste wijze de WOZ-waarde van de biologische varkenshouderij van X heeft bepaald.

Vanwege uniek karakter kerkleunwoning is vraagprijs bruikbaar als extra controle voor WOZ-waarde

Rechtbank Oost-Brabant oordeelt dat de gemeente de WOZ-waarde van de kerkleunwoning van X niet te hoog heeft vastgesteld.

Btw mag geen belemmerende factor zijn voor publiek-private samenwerkingsverbanden

De Tweede Kamer wil dat de btw geen kostprijsverhogende en dus belemmerende factor meer is voor publieke investeringen via Publiek-Private Samenwerkingsverbanden (PPS). Een motie van die strekking is op 27 oktober 2015 aangenomen door de Tweede Kamer.
Top