november, 2015

now browsing by month

 

Onderhoud aan onze websites op zondag 6 december 2015 (tijd aangepast van 0.00 tot 08.00 uur)

Door onderhoudswerkzaamheden zijn onze internetsites op zondag 6 december 2015 van ongeveer 0.00 uur tot ongeveer 08.00 uur niet bereikbaar.

Kabinetsreactie op besluit Europese Commissie inzake Starbucks

Met in zijn achterhoofd het oordeel van de Europese Commissie dat Nederland aan Starbucks een selectief voordeel heeft verleend, geeft de Staatssecretaris van Financiën zijn visie op de strijd tegen belastingontwijking door internationale ondernemingen.

Onderhoud aan onze websites op zondag 6 december 2015

Door onderhoudswerkzaamheden zijn onze internetsites op zondag 6 december 2015 van ongeveer 06.00 uur tot ongeveer 08.00 uur niet bereikbaar.

Voortgang invoeringsrijkswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële vragen

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging bij de Tweede Kamer ingediend bij het wetsvoorstel tot aanpassing van Rijkswetten in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie alsmede in verband met de uitbreiding van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad.

Eigenaar zonnepanelen vraagt voorbelasting te laat terug

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de heer X de voorbelasting uiterlijk op 30 juni 2013 had moeten terugvragen. Het verzoek had namelijk gedaan moeten worden binnen drie maanden na afloop van het kwartaal waarop de voorbelasting betrekking heeft.

Rechtbank acht nieuwe taxatiewijzer voor NSW-landgoederen niet bruikbaar

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de nieuwe taxatiewijzer voor NSW-landgoederen niet goed bruikbaar is bij de WOZ-waardering.

Geen parkeerbelasting op officiële koopzondag waarop winkels toch gesloten zijn

Rechtbank Gelderland oordeelt dat X geen parkeerbelasting hoeft te betalen op een zondag waarop de winkels niet feitelijk open zijn, maar wel open hadden mogen zijn.

Datum inbeslagname is niet bepalend voor uitvoer-BPM

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de auto duurzaam aan de heer X ter beschikking stond en dat dus terecht BPM bij hem is nageheven naar het tijdstip van constatering van het eerste gebruik. X stelt ten onrechte dat de teruggaaf wegens uitvoer moet worden verleend per de datum van de inbeslagname van de auto.

Terechte verlengde navordering voor verzwegen Duits spaargeld

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de inspecteur bij het voorbereiden en opleggen van de navorderingsaanslagen voldoende voortvarend heeft gehandeld.

Vermogensoverheveling naar kinderen via erfpacht

Top