december, 2015

now browsing by month

 

Na overlijden opgemaakte akte niet van belang voor heffing erfbelasting

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur terecht rekening heeft gehouden met de waarde van de aandelen. Het moment van overlijden van A is namelijk van belang voor de heffing van erfbelasting, en op dat moment was de akte nog niet opgemaakt

V-N Vandaag 2015/2753: Na overlijden opgemaakte akte niet van belang voor heffing erfbelasting

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur terecht rekening heeft gehouden met de waarde van de aandelen. Het moment van overlijden van A is namelijk van belang voor de heffing van erfbelasting, en op dat moment was de akte nog niet opgemaakt

Rechtbank ziet geen aanleiding voor matiging kostenvergoeding WOZ-bezwaar

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de gemeente Arnhem ten onrechte heeft besloten de kostenvergoeding voor rechtsbijstand tijdens de hoorzitting te matigen.

V-N Vandaag 2015/2752: Rechtbank ziet geen aanleiding voor matiging kostenvergoeding WOZ-bezwaar

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de gemeente Arnhem ten onrechte heeft besloten de kostenvergoeding voor rechtsbijstand tijdens de hoorzitting te matigen.

Navordering mogelijk nadat door automatiseringsfout heffingskorting abusievelijk niet is gecorrigeerd

Rechtbank Gelderland oordeelt dat het ten onrechte niet corrigeren van de inkomensafhankelijke combinatiekorting een fout is die met toepassing van art. 16 lid 2 onderdeel c AWR kan worden hersteld.

V-N Vandaag 2015/2751: Navordering mogelijk nadat door automatiseringsfout heffingskorting abusievelijk niet is gecorrigeerd

Rechtbank Gelderland oordeelt dat het ten onrechte niet corrigeren van de inkomensafhankelijke combinatiekorting een fout is die met toepassing van art. 16 lid 2 onderdeel c AWR kan worden hersteld.

Vrachtauto met zandstraalinstallatie is geen zwaar motorrijtuig

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de auto geen zwaar motorrijtuig is omdat de algemene bestemming is gericht op het gebruik ten behoeve van het zandstralen. De BZM-naheffingsaanslagen en boetes worden daarom vernietigd.

V-N Vandaag 2015/2750: Vrachtauto met zandstraalinstallatie is geen zwaar motorrijtuig

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de auto geen zwaar motorrijtuig is omdat de algemene bestemming is gericht op het gebruik ten behoeve van het zandstralen. De BZM-naheffingsaanslagen en boetes worden daarom vernietigd.

Hoofdlijnnotitie vereenvoudiging beslagvrije voet

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de hoofdlijnen van de vereenvoudiging van de beslagvrije voet.

Kabinet is voornemens de renteaftrekbeperking bij overnames aan te scherpen

Het kabinet is voornemens om art. 15ad Wet Vpb 1969 in het kader van het Belastingplan 2017 aan te passen waardoor de aftrek van overnamerente in meer gevallen begrensd wordt. De voorgestelde aanpassingen zullen door middel van een internetconsultatie in het voorjaar van 2016 voor openbare consultatie worden aangeboden.
Top