februari, 2016

now browsing by month

 

Km-administratie van DGA is ondeugdelijk

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de km-administratie van de heer A ten onrechte alleen is gebaseerd op geschatte afstanden of op met de routeplanner berekende afstanden en niet op primaire gegevens zoals de km-standen.

Politie-inspecteur maakt start van onderneming als piloot niet aannemelijk: geen btw-aftrek

Rechtbank Gelderland oordeelt dat X geen recht heeft op aftrek van de voorbelasting ter zake van de CPL-opleiding. X heeft namelijk geen objectieve gegevens aangevoerd ter ondersteuning van een bij hem bestaand voornemen om als piloot een onderneming te starten.

Actualisatie Besluit Fiscaal Bestuursrecht

De Staatssecretaris van Financiën heeft het Besluit Fiscaal Bestuursrecht geactualiseerd. Naast wat redactionele wijzigingen betreft de actualisatie enige inhoudelijke aanpassingen.

Door bewuste standpuntbepaling blijft onjuiste fiscale kwalificatie in stand

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de bosbouwvrijstelling niet van toepassing is omdat geen sprake is van exploitatie van een bos dat de heer X zelf bezit. X beroept zich echter met succes op het vertrouwensbeginsel.

Caravanverkoper past ten onrechte btw-margeregeling toe

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X vof de margeregeling ten onrechte heeft toegepast. D kan namelijk niet als wederverkoper worden aangemerkt.

Geen afwaardering van onzakelijke rekening-courantvordering

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de rekening-courantvordering een lening met een onzakelijk debiteurenrisico is zodat goed koopmansgebruik de afwaardering ten laste van de winst niet toestaat.

Caravanverkoper past ten onrechte btw-margeregeling toe

Rechtbank Gelderland oordeelt dat X de margeregeling ten onrechte heeft toegepast. D en E kunnen namelijk niet als wederverkoper worden aangemerkt.

Belastingdienst: Aangiftecampagne 2016 van start

Handel in euromunten met verzamelwaarde niet vrijgesteld van omzetbelasting

Rechtbank Gelderland beslist dat de handel in euromunten die een verzamelwaarde hebben belast is met omzetbelasting. De handel valt niet onder de vrijstelling op geld.

Bestuursrechter niet bevoegd om te beslissen over vergoeding griffierecht na ingetrokken beroep

Hof Amsterdam oordeelt dat de beslissing over de vergoeding van het griffierecht door het bestuurorgaan na een ingetrokken beroep niet tot de bevoegdheid van de bestuursrechter behoort.
Top