maart, 2016

now browsing by month

 

Bijna 6 miljoen belastingaangiften binnen

In maart hebben tot nu toe bijna 6 miljoen mensen aangifte inkomstenbelasting gedaan, waarvan ruim 270 duizend via de aangifte-app. Hebt u in maart aangifte gedaan? Dan krijgt u voor 1 juli bericht van ons. Als extra service krijgt u dat ook als u voor of op 4 april aangifte doet.

Tweede Kamer wil opbrengst maatregelen ter bestrijding belastingontwijking terugsluizen

Op 29 maart 2016 nam de Tweede Kamer tien moties aan naar aanleiding van een debat over nieuwe EU-voorstellen ter uitvoering van de BEPS-afspraken. Hierin wordt de regering (onder andere) verzocht:

Zzp’ers krijgen brief over verdwijnen VAR en nieuwe werkwijze

De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) verdwijnt per 1 mei 2016. Wij sturen zzp'ers met een VAR in de periode van 31 maart tot 8 april een brief over de nieuwe werkwijze.

Regeling groenprojecten 2016 gepubliceerd

In de Staatscourant is de Regeling groenprojecten 2016 gepubliceerd.

Inwerkingtreding deel Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit

Per 1 april 2016 treden twee bepalingen van de Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit (Stb. 2013, 567, V-N 2014/4.3.3) in werking. Het gaat om wijzigingen van de AWR en van de Awir.

WOZ-waarde niet gelijk aan grondwaarde plus bouwkosten

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de WOZ-waarde van een recent opgeleverde woning niet kan worden berekend door het bij elkaar optellen van de aankoopsom van de grond en de bouwkosten, gecorrigeerd voor de algemene waardeontwikkeling van woningen.

Algemene tarief overdrachtsbelasting voor pand met woningen voor dementerenden

Hof Den Haag bevestigt het oordeel van de rechtbank dat er geen sprake is van een woning. De inspecteur heeft terecht het algemene tarief van 6% toegepast.

Kwijtscheldingswinstvrijstelling voor restant van schuld van € 150.000

Hof Den Haag oordeelt dat de kwijtscheldingswinstvrijstelling van toepassing is op de vrijgevallen post van € 120.000. Er is namelijk sprake van niet voor verwezenlijking vatbare rechten.

Hof stelt WOZ-waarde woning in gemeente Zevenaar in goede justitie vast

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de heffingsambtenaar er niet in is geslaagd aannemelijk te maken dat de door hem voorgestane waarde niet te hoog is.

Verkopen door woningbouwvereniging minder geschikt ter onderbouwing van WOZ-waarde

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de gemeente met haar referentiewoningen voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de WOZ-waarde van de woning van X niet op een te hoog bedrag is vastgesteld.
Top