maart, 2016

now browsing by month

 

Rechtbank bepaalt ROW bij verkoop bedrijfsruimte in goede justitie

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de inspecteur de boekwinst terecht in 2009 heeft belast. De rechtbank stelt het ROW vervolgens in goede justitie vast op € 60.000.

Rijnvarende op Nederlands schip is hier verzekerd en premieplichtig

Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat de heer X niet aannemelijk maakt dat het schip door een Belgische ondernemer wordt geëxploiteerd. Op de Rijnvaartverklaring staat de Nederlandse eigenaar namelijk als de exploitant vermeld.

Nieuwe loonbelastingtabellen per 1 april 2016 gepubliceerd

De nieuwe loonbelastingtabellen voor april tot en met december 2016 zijn gepubliceerd.

Nieuwe loonbelastingtabellen per 1 april 2016 gepubliceerd

De nieuwe loonbelastingtabellen voor april tot en met december 2016 zijn gepubliceerd.

Positieve-negatieve hypotheekverklaring en zorgplicht

Jurisprudentie over alimentatie

‘Belastingaangifte moet naar 1 mei’

Terechte afgifte WOZ-beschikking aan erfgename, WOZ-waarde niet te hoog

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt allereerst dat X belang heeft bij de WOZ-waarde 2012 van de woning, zodat de heffingsambtenaar haar terecht op haar verzoek een WOZ-beschikking heeft verstrekt. De WOZ-waarde van de woning is niet te hoog.

Koepelvrijstelling van toepassing op diensten van federatieve vereniging voor artsen

Rechtbank Gelderland oordeelt dat X voldoet aan de voorwaarden van de btw-koepelvrijstelling. X verricht namelijk diensten die rechtstreeks nodig zijn voor het verrichten van de vrijgestelde prestaties.

Btw-vrijstelling niet van toepassing op psychotherapeut zonder BIG-registratie

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de btw-vrijstelling voor psychologen niet van toepassing is op de diensten van zelfstandig psychotherapeut X. X maakt namelijk niet aannemelijk dat hij over een beroepskwalificatie beschikt die waarborgt dat de door hem geboden verzorging een kwaliteitsniveau heeft dat gelijkwaardig is aan dat volgens de Wet BIG.
Top