juni, 2016

now browsing by month

 

Koerswinst op dividendvordering Kazachstaanse deelneming behoort tot winst

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de dividendvordering op 22 april 2010 is ontstaan, en dat de verrekening van de schulden op 20 mei 2010 heeft plaatsgevonden. De inspecteur heeft de koerswinst dan terecht tot de winst gerekend.

Koerswinst op dividendvordering Kazachstaanse deelneming behoort tot winst

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de dividendvordering op 22 april 2010 is ontstaan, en dat de verrekening van de schulden op 20 mei 2010 heeft plaatsgevonden. De inspecteur heeft de koerswinst dan terecht tot de winst gerekend.

Uitsluiting verrekening Poolse bronbelasting in België niet in strijd met EU-recht

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het niet in strijd met het EU-recht is dat België verrekening van Poolse bronheffing niet toestaat, terwijl bronheffing uit bepaalde derde landen wel mag worden verrekend.

Duitse regeling ter vermindering van erfbelasting niet in strijd met EU-recht

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de Duitse regeling ter vermindering van erfbelasting niet in strijd met het EU-recht is. Duitsland hoeft de erfbelasting alleen maar te verminderen met reeds eerder in Duitsland betaalde erfbelasting ter zake van dezelfde verkrijging.

Liquide middelen zijn tijdelijk overtollig door mogelijke herontwikkeling gebied door gemeente

Rechtbank Gelderland oordeelt dat er geen sprake is van beleggingsvermogen maar van tijdelijk overtollig vermogen. Sinds 2010 bestaat namelijk al de dreiging dat de gemeente het gebied waar de onderneming van E bv is gevestigd, zal gaan herontwikkelen.

Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst

Per 1 juli 2016 wordt het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst gewijzigd.

Zelfstandig belastingplichtigen kunnen volgens A-G onder voorwaarden als één belastingplichtige worden aangemerkt

Advocaat-generaal Szpunar concludeert dat art. 9 Btw-richtlijn geen grondslag vormt om de hoedanigheid van belastingplichtige te weigeren aan een persoon die organisatorisch, economisch of financieel verbonden is met een andere persoon. Onder voorwaarden kunnen zelfstandige belastingplichtigen als één belastingplichtige worden aangemerkt.

Italiaans pro rata bij gemengd gebruik volgens A-G in strijd met EU-recht

Advocaat-generaal Saugmandsgaard Øe concludeert dat de Italiaanse pro rata aftrek bij gemengd gebruik in strijd met het EU-recht is. Het pro rata wordt namelijk bepaald voor alle in een eerder stadium verworven goederen en diensten, ongeacht het gebruik ervan.

Rechtbank stelt WOZ-waarden meubelshowrooms in goede justitie vast

Rechtbank Oost-Brabant oordeelt dat beide partijen de door hen verdedigde waarden van twee meubelshowrooms niet aannemelijk maken.

Rechtbank verklaart beroep dat is ingediend door niet gemachtigd persoon niet-ontvankelijk

Rechtbank Oost-Brabant verklaart de beroepen niet-ontvankelijk omdat degene die de beroepen heeft ingesteld, daartoe niet gemachtigd was.
Top