augustus, 2016

now browsing by month

 

Vraag op tijd uw btw terug uit andere EU-landen

Betaalde u in 2015 btw in een ander EU-land die u nog wilt terugvragen? Doe dat dan nu alvast, om te voorkomen dat u te laat bent en u die btw niet meer terugkrijgt.

Vraag op tijd uw btw terug uit andere EU-landen

Betaalde u in 2015 btw in een ander EU-land die u nog wilt terugvragen? Doe dat dan nu alvast, om te voorkomen dat u te laat bent en u die btw niet meer terugkrijgt.

Vraag op tijd uw btw terug uit andere EU-landen

Betaalde u in 2015 btw in een ander EU-land die u nog wilt terugvragen? Doe dat dan nu alvast, om te voorkomen dat u te laat bent en u die btw niet meer terugkrijgt.

Vraag op tijd uw btw terug uit andere EU-landen

Betaalde u in 2015 btw in een ander EU-land die u nog wilt terugvragen? Doe dat dan nu alvast, om te voorkomen dat u te laat bent en u die btw niet meer terugkrijgt.

Heffing van KSB sinds 1 juli 2008 bij kansspelautomaten leidt niet tot buitensporige last

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat er geen sprake is van een individuele en buitensporige last. Uit de berekeningen van X bv blijkt namelijk dat X bv in feite wil worden gecompenseerd voor de belastingverhoging per 1 juli 2008.

Inspecteur heeft winstcorrecties terecht als winstuitdelingen aangemerkt

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat Z bv winstuitkeringen aan X heeft gedaan. Z bv heeft namelijk ten onrechte omzet niet in haar VPB-aangiften opgenomen. Deze omzet moet als een winstuitdeling worden aangemerkt.

Staatssteun: Ierland kende Apple tot € 13 miljard verboden belastingvoordelen toe

Ierland heeft Apple tot € 13 miljard onterechte belastingvoordelen toegekend. Tot die conclusie komt de Europese Commissie.

Klikbrief is gedingstuk zonder toegevoegde proceswaarde

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt na verwijzing door de Hoge Raad dat onmogelijk objectief is vast te stellen of de inhoud van de anonieme klikbrief een rol heeft gespeeld bij de gedachtevorming van de controlerende ambtenaren, de inspecteur of de opsporingsambtenaren. De inhoud van de brief blijft daarom buiten beschouwing.

Cafetaria heeft € 15.000 aan omzet niet verantwoord: bewijslast terecht omgekeerd

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur aannemelijk maakt dat X bv een bedrag van € 15.000 aan omzet niet heeft verantwoord. X bv heeft dan niet de vereiste aangifte gedaan, en de bewijslast is terecht omgekeerd.

Behandeling van niet door WHO erkende ziekte is toch aftrekbaar

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat sprake is van een ziekte bij een verminderde of verstoorde gezondheidstoestand. Mevrouw C heeft - net als haar moeder - last van ernstige pijnklachten en verminderde mobiliteit door het lipoedeem.
Top