augustus, 2016

now browsing by month

 

Ontvankelijk bezwaar werknemer tegen aan werkgever opgelegde naheffingsaanslag loonheffingen

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X als werknemer bezwaar kan maken tegen de aan zijn werkgever opgelegde naheffingsaanslag loonheffing.

Beschrijving bestrijding APV-structuren

De Staatssecretaris van Financiën verstrekt aan de vaste commissie voor Financiën een geschrift waarin de Coördinatiegroep Constructiebestrijding beschrijft hoe APV-structuren worden bestreden.

Beschrijving bestrijding APV-structuren

De Staatssecretaris van Financiën verstrekt aan de vaste commissie voor Financiën een geschrift waarin de Coördinatiegroep Constructiebestrijding beschrijft hoe APV-structuren worden bestreden.

Bezwaarmaker stelt vergeefs dat bezwaar tegen vergrijpboete altijd ontvankelijk is

Hof Arnhem-Leeuwarden verwerpt het standpunt van X dat een bezwaar tegen een vergrijpboete altijd ontvankelijk is.

Hof stelt na verwijzing WOZ-waarde warmtekrachtcentrale in goede justitie vast

Hof Arnhem-Leeuwarden stelt na verwijzing de WOZ-waarde van de warmtekrachtcentrale van X in goede justitie vast op € 2000.000 respectievelijk € 1.900.000 (was na bezwaar € 2.222.000 en € 2.236.000).

Gemeente beschouwde bezwaren ten onrechte als samenhangend

Hof Amsterdam oordeelt dat de nieuwe samenhangregeling van art. 3 lid 2 Besluit proceskosten bestuursrecht toepassing mist nu de uitspraak op bezwaar in beroep niet is vernietigd. Het overgangsrecht, dat uitgaat van onmiddellijke werking, geldt dan namelijk niet.

Uitvoeringsregeling over hoogte uitgaven extra kleding en beddengoed blijkt onverbindend te zijn.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de uitvoeringsregeling over uitgaven extra kleding en beddengoed onverbindend is. X wordt in de gelegenheid gesteld de geclaimde uitgaven van 1775 euro aannemelijk te maken.

Uitvoeringregeling over hoogte uitgaven extra kleding en beddengoed blijkt onverbindend te zijn.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de uitvoeringsregeling over uitgaven extra kleding en beddengoed onverbindend is. X wordt in de gelegenheid gesteld de geclaimde uitgaven van 1775 euro aannemelijk te maken.

Hof verwerpt alle klachten van belanghebbende tegen Wob-leges

Hof Arnhem-Leeuwarden verwerpt alle klachten van X gericht tegen de leges die hem zijn opgelegd in verband met de verstrekking van kopieën in het kader van een Wob-verzoek.

Aandeelhouder kan verlies op middellijk gehouden lucratief belang niet in aftrek brengen

Rechtbank Gelderland oordeelt dat een negatief bedrag bij het houden van een middellijk gehouden lucratief belang niet tot het resultaat van een werkzaamheid kan worden gerekend. De rechtbank verwijst daarbij naar de wettekst.
Top