oktober, 2016

now browsing by month

 

Rekenleeftijd voor maximale fiscale pensioenopbouw aangepast

Box 3-heffing in 2017 en daarna

‘Meerderheid voor kilometerheffing’

Oppositie wil aftrek voor monumenten en scholing in stand houden

Eigenaren monumenten boos op Den Haag

Onderhandse schenkingen vervallen bij overlijden van schenker

Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat de schuldig gebleven schenkingen niet in mindering komen op de belaste verkrijging. In de onderhandse akten is namelijk geen bepaling opgenomen over het tijdstip van opeisbaarheid en de dochter heeft de schulden ook niet voor het overlijden opgeëist.

Onderhandse schenkingen vervallen bij overlijden van schenker

Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat de schuldig gebleven schenkingen niet in mindering komen op de belaste verkrijging. In de onderhandse akten is namelijk geen bepaling opgenomen over het tijdstip van opeisbaarheid en de dochter heeft de schulden ook niet voor het overlijden opgeëist.

Fiscalist trekt studiekosten veel te laat af

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat de heer X de scholingskosten jaren eerder had moeten aftrekken. Het maakt niet uit dat pas later duidelijk werd dat zijn nieuwe werkgever de terugbetalingsverplichting niet zou vergoeden.

Fiscalist trekt studiekosten veel te laat af

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat de heer X de scholingskosten jaren eerder had moeten aftrekken. Het maakt niet uit dat pas later duidelijk werd dat zijn nieuwe werkgever de terugbetalingsverplichting niet zou vergoeden.

Hof heeft boete terecht gematigd hoewel belanghebbende geen (incidenteel) hoger beroep heeft ingesteld

De Hoge Raad oordeelt dat hoewel mevrouw X geen (incidenteel) hoger beroep heeft ingesteld, zij terecht in een gunstiger positie is komen te verkeren ten opzichte van de uitspraak van de rechtbank. In hoger beroep was namelijk een kwestie in geschil waarnaar de rechter ambtshalve onderzoek moest doen.
Top