december, 2016

now browsing by month

 

Invorderingskwesties behoren niet tot bevoegdheid van bestuursrechter

De voorzieningenrechter van Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de bestuursrechter niet bevoegd is om een beslissing te nemen met betrekking tot de invordering van belastingschulden en loonbeslagen.

3e nieuwsbrief Loonheffingen 2017 gepubliceerd

U kunt de 3e uitgave van de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2017' downloaden. In deze uitgaven zijn enkele onderwerpen toegevoegd en uitgebreid.

3e nieuwsbrief Loonheffingen 2017 gepubliceerd

U kunt de 3e uitgave van de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2017' downloaden. In deze uitgaven zijn enkele onderwerpen toegevoegd en uitgebreid.

3e nieuwsbrief Loonheffingen 2017 gepubliceerd

U kunt de 3e uitgave van de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2017' downloaden. In deze uitgaven zijn enkele onderwerpen toegevoegd en uitgebreid.

Inspecteur bepaalt zelf welke stukken ter inzage worden gegeven

De voorzieningenrechter van Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat er geen regels zijn over hoe het inzagerecht kan worden afgedwongen. Aangezien de inspecteur in een bodemprocedure niet kan worden gedwongen tot overlegging van stukken, is er geen reden om de inspecteur bij wijze van voorlopige voorziening hiertoe wél te verplichten.

Nieuw besluit btw-vrijstelling uitvaartsector

De Staatssecretaris van Financiën heeft het besluit over de vrijstelling van omzetbelasting voor de diensten door lijkbezorgers, crematoria en exploitanten van begraafplaatsen herzien.

Inkomen van handelaar in hasj deels onvoldoende redelijk geschat

Rechtbank Noord Holland oordeelt dat bij de opgelegde aanslagen waarin sprake is van omkering van de bewijslast de inspecteur onvoldoende concreet maakt dat sprake is van een redelijke schatting.

Tijdens afkoelingsperiode door SVB gelegd bodembeslag sorteert geen effect

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie oordeelt dat het in opdracht van de SVB gelegde beslag niet aan MCS kan worden tegengeworpen.

Activiteiten van voormalige verzekeringsagent vormen geen bron van inkomen

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de activiteiten die X heeft ontplooid nadat hij is gestopt als verzekeringsagent geen bron van inkomen vormen wegens het ontbreken van een redelijke voordeelsverwachting.

Stortingen van cliënte op rekening thuisverzorgster terecht tot inkomen gerekend

Rechtbank Den Haag oordeelt dat X niet aantoont dat de inspecteur de correcties ten onrechte heeft toegepast. X heeft namelijk onvoldoende aangedragen om haar stelling te ondersteunen.
Top