januari, 2017

now browsing by month

 

Boekwinst bij verkoop pluimveebedrijf kan niet worden uitgesteld door HIR of doorschuiffaciliteit

De bedrijfsactiviteiten van X verschuiven. X verkoopt het pluimveebedrijf en breidt de paardentak uit. De akkerbouwactiviteiten blijven ongewijzigd. Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X belastingheffing over de boekwinst behaald bij de verkoop van het pluimveebedrijf niet kan uitstellen.

Heffingsrente was terecht bij correctie van juiste aangifte

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X geen recht heeft op aftrek levensonderhoud kinderen. Het hof oordeelt vervolgens dat X terecht heffingsrente in rekening is gebracht omdat X een juiste aangifte heeft gedaan.

Heffingsrente was terecht bij correctie van een onjuistheid in de aangifte

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X geen recht heeft op aftrek levensonderhoud kinderen. Het hof oordeelt vervolgens dat X terecht heffingsrente in rekening is gebracht omdat X een juiste aangifte heeft gedaan.

Wetsvoorstel wijziging verhuurderheffing aangenomen door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft op 31 januari 2017 het wetsvoorstel Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing (34548) aanvaard. De wijzigingen hebben betrekking op de heffingsvermindering, de heffingsvrije voet en de vrijstelling van de verhuurderheffing.

Aftrek van premies vrijwillige bijdrage ANW niet aannemelijk gemaakt

Hof Amsterdam oordeelt in navolging van de rechtbank dat X onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat hij vrijwillige ANW-premiebetalingen heeft gedaan. Uit het feit dat de hoogte van de door X afgetrokken vrijwillige ANW-premie gelijk is aan de waarde van zijn kapitaalverzekering, valt hieruit af te leiden dat X hiermee beoogt de door hem betaalde premies op deze verzekering ten laste van zijn inkomen te brengen.

Hof handhaaft WOZ-waarde appartementen in serviceflat

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de gemeente de WOZ-waarde van de appartementen in een serviceflat niet op te hoge bedragen heeft vastgesteld.

Aangifte IB 2016 voor ondernemers beschikbaar vanaf 1 maart

Becon-adviseurs: Uitstel IB en VPB 2016 vóór 1 april 2017 indienen

Interne taxatiedossiers zijn geen gedingstukken

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de inspecteur de interne taxatiedossiers niet hoeft te overleggen. Deze dossiers heeft de inspecteur namelijk pas in de beroepsfase opgevraagd en ze zijn dus niet gebruikt bij het opleggen van de aanslag.

Navorderingstermijn schenkingsrecht begint pas bij overlijden

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de navorderingstermijn van twaalf jaren begint na de dag van inschrijving van de akte van overlijden van de schenkster. De navorderingsaanslag is dus tijdig opgelegd.
Top