februari, 2017

now browsing by month

 

Afroommethode niet bruikbaar voor vaststellen gebruikelijk loon

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat voor het bepalen van het gebruikelijk loon de vergelijkingsmethode uitgangspunt is en dat de afroommethode dus alleen als een soort vangnet kan worden toegepast.

Organisatiebureaus hebben geen goede administratie

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de informatiebeschikkingen terecht zijn genomen. Het is niet inzichtelijk en controleerbaar welke omzet bij de verschillende activiteiten hoort.

Oud-eigenaar van gokautomaten is geen kansspelbelasting verschuldigd

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat door de koopovereenkomst de juridische eigendom van de automaten is overgegaan.

Overleg met België over uitfasering pensioen in eigen beheer

Staatssecretaris Wiebes van Financiën wil met de Belgische autoriteiten overleggen om over de fiscale behandeling van de uitfasering van pensioen in eigen beheer (PEB) door België duidelijkheid te verkrijgen. Het gaat om afkoop en omzetting door een dga die in België woont en waarvan de pensioen-bv in Nederland is gevestigd. Dat staat in de nota naar aanleiding van het verslag bij de novelle PEB die de staatssecretaris aan de Eerste Kamer heeft gestuurd.

Bezwaar per e-mail is niet rechtsgeldig

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de informatiebeschikking onherroepelijk vaststaat, omdat er geen rechtsgeldig bezwaar tegen is gemaakt. Het vormverzuim is later ook niet hersteld.

Bezwaar per email is niet rechtsgeldig

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de informatiebeschikking onherroepelijk vaststaat, omdat er geen rechtsgeldig bezwaar tegen is gemaakt. Het vormverzuim is later ook niet hersteld.

Geen vergoeding van werkelijke proceskosten

Rechtbank Gelderland oordeelt dat het standpunt van de inspecteur niet bij voorbaat kansloos was en dat hij dus niet tegen beter weten in een onhoudbaar standpunt heeft ingenomen.

Verzamelwet pensioenen 2017

Door kwade trouw blijft ambtelijk verzuim zonder gevolgen

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur een ambtelijk verzuim heeft begaan door de aangifte van de heer X niet te onderzoeken. De navordering is niettemin rechtsgeldig, aangezien X te kwader trouw was.

Rechter hoeft dwangsom om schuldenaar tot nakoming te prikkelen niet te maximeren

De civiele kamer van de Hoge Raad oordeelt dat de rechter een dwangsom mag opleggen zonder daarbij een maximumbedrag vast te stellen waarboven geen dwangsommen meer worden verbeurd.
Top