april, 2017

now browsing by month

 

Nederland te laat met bankrekeningwet

Hoogleraren pleiten voor fiscale vergroening

Belastingdienst controleerde te weinig aangiften

Laatste aangiftedag verloopt soepel

Afwijzing verzoek om inzage dossier aangifte erfbelasting is geen belastingaanslag

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de beslissing van de inspecteur om het verzoek af te wijzen geen belastingaanslag is, of een voor bezwaar vatbare beschikking. De inspecteur had het bezwaar van X niet-ontvankelijk moeten verklaren.

Beroep terecht niet-ontvankelijk verklaard aangezien beslistermijn op bezwaar nog niet was verstreken

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de rechtbank het beroep terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard. Ten tijde van het indienen van het beroepschrift was namelijk nog geen uitspraak op bezwaar gedaan.

Leegstandsuren gemeentelijke sportzalen tellen niet mee bij pre-prorata berekening

Rechtbank Gelderland oordeelt dat X geen rekening mag houden met de uren dat de sportzalen voor verhuur beschikbaar zijn. Er is dan namelijk geen sprake meer van een berekeningsmethode die objectief weergeeft hoe de kosten werkelijk zijn toe te rekenen aan de economische en de niet-economische activiteiten.

Co-ouder had geen recht op alleenstaande-ouderkorting

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X, co-ouder, geen recht heeft op alleenstaande-ouderkorting. X voldoet niet aan de voorwaarde dat een kind op haar woonadres staat ingeschreven.

Ondanks te laat beslissen op bezwaar tegen invorderingskosten geen dwangsom

Hof Den Haag oordeelt dat de ontvanger geen dwangsom is verschuldigd. De bezwaarkostenvergoeding van € 60,75 die de ontvanger heeft toegekend, is niet te laag. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 Wet RO).

Ondanks te laat beslissen op bezwaar tegen invorderingskosten geen dwangsom

Hof Den Haag oordeelt dat de ontvanger geen dwangsom is verschuldigd. De bezwaarkostenvergoeding van € 60,75 die de ontvanger heeft toegekend, is niet te laag. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 Wet RO).
Top