juni, 2017

now browsing by month

 

Hoge Raad: Bouwleges indelen in tariefklassen toegestaan

Datalek bij Belastingdienst. Wiebes doet aangifte

Wijziging Wet VPB 1969, Wtl en diverse uitvoeringsregelingen

Per 1 juli 2017 worden enkele technische en redactionele wijzigingen doorgevoerd in de Wet VPB 1969, de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) en diverse fiscale uitvoeringsregelingen. Enkele wijzigingen vloeien voort uit het Belastingplan 2017 (V-N 2017/5.3.1) en uit de Fiscale vereenvoudigingswet 2017 (V-N 2017/5.3.3).

Wijziging Wet VPB 1969, Wtl en diverse uitvoeringsregelingen

Per 1 juli 2017 worden enkele technische en redactionele wijzigingen doorgevoerd in de Wet VPB 1969, de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) en diverse fiscale uitvoeringsregelingen. Enkele wijzigingen vloeien voort uit het Belastingplan 2017 (V-N 2017/5.3.1) en uit de Fiscale vereenvoudigingswet 2017 (V-N 2017/5.3.3).

Uitzend- en zelfstandigenorganisaties komen met alternatieven voor Wet DBA

Spaarders failliete banken laten tonnen lopen

Vennote rietdekkersbedrijf heeft recht op zelfstandigenaftrek

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat bij rietdekkersbedrijven als de onderhavige een samenwerkingsverband als dat tussen mevrouw X en haar echtgenoot, met een vergelijkbare verdeling van de winst en werkzaamheden, ook tussen niet-verbonden personen voorkomt.

Geen aftrek van voorbelasting voor vereniging van effectenbezitters volgens A-G

A-G Ettema is van mening dat het voeren van de collectieve juridische acties geen belastbare handeling is voor de omzetbelasting wegens het ontbreken van een bezwarende titel. Een verwijzingshof zal zich echter moeten buigen over de vraag of de vereniging met haar 'schikkingsactiviteiten' toch economische activiteiten verricht en, zo ja, of sprake is van belaste handelingen.

Advocaat voldoet niet aan urencriterium zelfstandigenaftrek

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de heer X niet aannemelijk maakt dat hij sinds de start van zijn onderneming ten minste 1.225 uren heeft besteed aan werkzaamheden voor zijn onderneming.

Directeur uit vastgoedsector maakt zakelijke ritten met auto naar stadion

Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat het zakelijke gebruik van de business seats en de seizoenkaarten voldoende door X bv is onderbouwd. De inspecteur stelt vergeefs dat zij verband moet aantonen tussen een bepaald bezoek van haar directeur aan het stadion en een specifieke zakelijke transactie.
Top