juli, 2017

now browsing by month

 

Eerste levering bij doorverkochte vis is binnenlandse levering

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de verkoop van vis door Toridas aan Megalain binnenlandse leveringen zijn. Op deze leveringen is dan geen btw-vrijstelling van toepassing.

Belastingdienst wijst verzoek om uitstel van betaling terecht af

De Nationale ombudsman wijst de klacht van X over de beslissing van de ontvanger op zijn verzoek om uitstel van betaling af.

Afhandeling teruggaafverzoek Buitenlandregeling Zvw nodeloos ingewikkeld

Rechtbank Gelderland verklaart het beroep van X in het kader van een teruggaafverzoek Buitenlandregeling Zvw ongegrond. De inspecteur moet X wel het griffierecht vergoeden. Dit omdat de zaken voor X nodeloos ingewikkeld zijn gemaakt.

Exploitant gemeenschapshuis mag btw volledig aftrekken

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X bv een dienst van eigen aard verleent. Deze dienstverlening is belast met btw. X bv heeft dan recht op volledige aftrek van de voorbelasting.

Geen schending EU-recht bij aansprakelijkstelling van bestuurder limited

Rechtbank Gelderland oordeelt dat een bestuurder van een limited in de onderhavige situatie niet anders wordt behandeld dan de bestuurder van bijvoorbeeld een naamloze vennootschap. Daarom is schending van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) niet aan de orde.

Geen schending EU-recht bij aansprakelijkstelling van bestuurder limited

Rechtbank Gelderland oordeelt dat een bestuurder van een limited in de onderhavige situatie niet anders wordt behandeld dan de bestuurder van bijvoorbeeld een naamloze vennootschap. Daarom is schending van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) niet aan de orde.

Exploitatie gemeentelijke begraafplaatsen is geen overheidstaak

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de aanleg, onderhoud en uitbreiding van de begraafplaatsen, alsmede de uitgifte van grafrechten niet door de gemeente worden verricht in het kader van een specifiek overheidsregime. De gemeente heeft dus ten onrechte een uitkering uit het btw-compensatiefonds gekregen.

Exploitatie gemeentelijke begraafplaatsen is geen overheidstaak

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de aanleg, onderhoud en uitbreiding van de begraafplaatsen, alsmede de uitgifte van grafrechten niet door de gemeente worden verricht in het kader van een specifiek overheidsregime. De gemeente heeft dus ten onrechte een uitkering uit het btw-compensatiefonds gekregen.

Zowel gemeente als eigenaar gebouw hanteert onjuist archetype bij WOZ-waardering

Rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat zowel de heffingsambtenaar als X bij de WOZ-waardering van de onroerende zaak is uitgegaan van een onjuist archetype.

Beroep tegen WOZ-waarde kantoor ongegrond en beroep tegen OZB zorginstelling gegrond

Rechtbank Midden-Nederland verklaart het beroep tegen de WOZ-waarde van het kantoor ongegrond. Voor het andere object van X, een woonpaviljoen met dagverblijf, is het beroep wel gegrond omdat de heffingsambtenaar in beroep een hogere woondelenvrijstelling heeft toegepast.
Top