oktober, 2017

now browsing by month

 

Nederlandse grensarbeiders dupe van trage Belgische fiscus

Inspecteur legt ten onrechte informatiebeschikking op aan niet-bestaande rechtspersoon

Rechtbank Gelderland oordeelt dat X nv is opgehouden te bestaan. Nu aan een niet bestaande rechtspersoon geen informatiebeschikking kan worden opgelegd, vernietigt de rechtbank de informatiebeschikkingen.

Rechtbank vernietigt informatiebeschikkingen voor niet meer bestaande rechtspersoon

Rechtbank Gelderland oordeelt dat X nv is opgehouden te bestaan. Nu aan een niet bestaande rechtspersoon geen informatiebeschikking kan worden opgelegd, vernietigt de rechtbank de informatiebeschikkingen.

Aan niet-bestaande rechtspersoon kan geen informatiebeschikking worden opgelegd

Rechtbank Gelderland oordeelt dat X nv is opgehouden te bestaan. Nu aan een niet bestaande rechtspersoon geen informatiebeschikking kan worden opgelegd, vernietigt de rechtbank de informatiebeschikkingen.

Informatiebeschikking voor niet meer bestaande rechtspersoon wordt vernietigd

Rechtbank Gelderland oordeelt dat X nv is opgehouden te bestaan. Nu aan een niet bestaande rechtspersoon geen informatiebeschikking kan worden opgelegd, vernietigt de rechtbank de informatiebeschikkingen.

Door becon-regeling te gebruiken is aanslag niet te laat opgelegd

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de IB-navorderingsaanslag 2008 tijdig is opgelegd. Het is namelijk aannemelijk dat de IB-aangifte 2008 is ingediend met toepassing van de becon-regeling, en dat uitstel is verleend tot 1 mei 2010.

Geen laag mrb-tarief voor bestelauto’s van gemeente

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de onderhavige bestelauto’s niet meer dan bijkomstig worden gebruikt voor het verrichten van economische prestaties zodat de gemeente geen aanspraak kan maken op het bijzondere tarief voor bestelauto's.

Onherroepelijke A1-verklaring is bindend voor Rijnvarende

Rechtbank Den Haag oordeelt dat op de heer X de Nederlandse sociale wetgeving van toepassing is. Uit informatie van de SVB blijkt namelijk dat zowel door de werkgever als door X bezwaar en beroep was aangetekend tegen de A1-verklaring, maar dat beide beroepen op de zitting van 18 februari 2016 zijn ingetrokken.

Kosten voor vanuit privé ingebrachte schepen vormen winstuitdeling

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat X bv een winstuitdeling heeft verricht door de renovatie- en onderhoudskosten van de boten via B bv voor haar rekening te nemen. De uitgaven ontberen namelijk een zakelijk karakter en kunnen dan ook niet ten laste van het resultaat van X bv worden gebracht.

Belastingdienst stopt met elektronische kopieaanslagen

Top