november, 2017

now browsing by month

 

Wob-verzoek inzake werkinstructies Belastingdienst

De Staatssecretaris van Financiën heeft het Wob-verzoek gekregen om bepaalde werkinstructies van de Belastingdienst openbaar te maken.

Begin 2018 meer duidelijkheid over maatregelen tegen ‘brievenbus’-constructies

Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt begin 2018 een brief aan de Tweede Kamer waarin hij ingaat op maatregelen om belastingontwijking te bestrijden en op het beleid ten aanzien van brievenbusfirma’s. Dat antwoordt hij op vragen van het lid Leijten (SP) over hoe de voorgenomen maatregelen in het regeerakkoord de ‘brievenbus-bv’s’ het leven zuur gaan maken.

Aanbieding 20e halfjaarsrapportage Belastingdienst aan Tweede Kamer

De Staatssecretaris van Financiën heeft de 20e halfjaarsrapportage Belastingdienst aan de Tweede Kamer aangeboden. Het thema van deze halfjaarsrapportage is de veranderopgave waar de Belastingdienst de komende jaren voor staat.

Vergoeding werkgeverslasten bij loonkostensubsidie stijgt

Schijnzelfstandige had recht op vakantiegeld

Geen boeterente voor late erfbelasting

Opnames van tandartsenpraktijkrekening in jaar van echtscheiding geen partneralimentatie

Voordat de echtscheiding van tandarts X en Y is geformaliseerd doet Y opnames van de bankrekening van de tandartsenpraktijk. Hof Den Bosch oordeelt dat X de opnames niet in aftrek kan brengen als partneralimentatie.

Ten onrechte afgegeven beschikking f.e.-btw staat naheffing in de weg

Rechtbank Zeeland-West-Brabant vernietigt de btw-naheffingsaanslag. Het is namelijk in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel om de afgegeven beschikking niet te respecteren, ook al is er geen sprake van organisatorische verwevenheid.

Elektrische fiets niet als hulpmiddel aftrekbaar

Hof Amsterdam beslist dat X de kosten van een voor zijn echtgenote met COPD aangeschafte elektrische fiets, niet als specifieke zorgkosten kan aftrekken. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 Wet RO).

Feitelijk verblijf kind niet doorslaggevend bij toepassing alleenstaande ouderkorting

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X geen recht heeft op toepassing van de alleenstaande ouderkorting voor A. A staat in 2012 namelijk niet langer dan zes maanden op hetzelfde woonadres ingeschreven als X. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 Wet RO).
Top