december, 2017

now browsing by month

 

Nieuw formulier voor handhaving rangschikking Natuurschoonwet 1928

Wijzigingen energiebalancering in Energielijst 2018

Opnieuw besluit over verlaagd tarief omzetbelasting

De Staatssecretaris van Financiën heeft het besluit waarin Tabel I van de Wet OB 1968 wordt toegelicht, opnieuw uitgebracht. Hierin zijn de goederen en diensten opgenomen waarvoor het verlaagde btw-tarief geldt. Dit besluit is een actualisering van het besluit van 28 augustus 2017 (V-N 2017/48.18).

Beleid omzetbelasting landbouwsector geactualiseerd

Door de afschaffing van de landbouwregeling per 1 januari 2018 is het beleid omzetbelasting voor de landbouwsector geactualiseerd.

Hof acht overcapaciteit bij peuterspeelzaal niet aannemelijk. Geen verlaging WOZ-waarde

Hof Amsterdam oordeelt dat X niet aannemelijk heeft gemaakt dat er in haar crèche/peuterspeelzaal sprake is van een lage bezettingsgraad die een hogere afschrijving wegens economische veroudering rechtvaardigt. De WOZ-waarde is niet te hoog.

Bestuursorgaan hoeft belanghebbende die niet verschijnt op hoorzitting niet opnieuw uit te nodigen

Hof Amsterdam verwerpt het standpunt van X over schending van de hoorplicht. De heffingsambtenaar heeft per fax en brief de uitnodiging voor de hoorzitting verstuurd maar X is daar zonder bericht niet verschenen. De heffingsambtenaar hoeft X niet opnieuw uit te nodigen.

Beroep is ontvankelijk door verschoonbare termijnoverschrijding

Hof Amsterdam oordeelt in hoger beroep dat sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding, aangezien de verminderingsbeschikking - evenals de eerdere uitspraak op bezwaar - het opschrift ‘uitspraak op bezwaar’ heeft, een rechtsmiddelenverwijzing bevat en expliciet de datum vermeldt waarop het beroepschrift moet zijn ingediend.

Beroep is ontvankelijk door verschoonbare termijnoverschrijding

Hof Amsterdam oordeelt in hoger beroep dat sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding, aangezien de verminderingsbeschikking - evenals de eerdere uitspraak op bezwaar - het opschrift ‘uitspraak op bezwaar’ heeft, een rechtsmiddelenverwijzing bevat en expliciet de datum vermeldt waarop het beroepschrift moet zijn ingediend.

Geen sprake van negeren parkeerverbod, naheffingsaanslag parkeerbelasting blijft in stand

Hof Amsterdam verwerpt het standpunt van X dat er sprake is van het negeren van een parkeerverbod. Het hof oordeelt dat het belastbare feit voor de parkeerbelasting zich heeft voorgedaan en dat de heffingsambtenaar terecht een naheffingsaanslag heeft opgelegd.

Kansspelbelasting: tijdelijke verhoging tarief vanaf 1 januari 2018

Het tarief van de kansspelbelasting wordt op 1 januari 2018 tijdelijk verhoogd van 29 naar 30,1%. De wijziging gaat in op 1 januari 2018, om 00.00 uur.
Top