januari, 2018

now browsing by month

 

Extra maatregelen problemen erfbelasting

Al 700 miljoen voorschot in derivatenkwestie

Poststempel toont aan dat beroepschrift te laat is ingediend

Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat X gelet op het poststempel zijn beroepschrift te laat bij de rechtbank heeft ingediend. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 Wet RO).

Ontvankelijkheid bezwaar. Belanghebbende maakt niet aannemelijk dat zij expliciet heeft verzocht om adreswijziging

Hof Amsterdam oordeelt dat X bv niet aannemelijk maakt dat zij een expliciet verzoek bij de Belastingdienst heeft gedaan om een adreswijziging. Het hof oordeelt dat de inspecteur aannemelijk heeft gemaakt dat hij de navorderingsaanslag heeft verzonden naar het hem bekende vestigingsadres van X bv. Het bezwaar is terecht niet-ontvankelijk verklaard. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 Wet RO).

Hoger beroep kan X bv in een betere positie brengen: geen niet-ontvankelijkheid

Hof Den Haag oordeelt dat het beroep van X bv ongegrond is, en niet niet-ontvankelijk. Het hoger beroep kan X bv namelijk in een betere positie brengen, alleen is daar in casu geen sprake van. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 Wet RO).

Inspecteur mag ten onrechte afgetrokken kosten levensonderhoud niet navorderen

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de Belastingdienst de onterecht afgetrokken kosten van levensonderhoud niet via navordering mag corrigeren.

Inspecteur mag navorderen bij fraude met afgetrokken zorgkosten

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de Belastingdienst de aangiften die zijn ingediend door een belastingconsulent met een twijfelachtige reputatie grotendeels terecht via navordering heeft gecorrigeerd.

Aanpassing eigenwoningverleden bij partners

De Staatssecretaris van Financiën keurt goed dat partners die gezamenlijk voor elk de helft een eigen woning kopen en voor elk de helft de eigenwoningschuld aangaan, niet te maken krijgen met een niet-beoogde beperking van de aftrekbare eigenwoningrente.

Hof bevestigt niet-ontvankelijkverklaring van bezwaar tegen naheffingsaanslag en boete

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur het bezwaar terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard in verband met overschrijding van de bezwaartermijn.

Belanghebbende ontleent geen rechten aan overeenkomst omdat zij geen partij was bij sluiten overeenkomst

Hof Amsterdam oordeelt dat X bv geen rechten kan ontlenen aan de overeenkomsten, omdat zij geen partij daarbij was en geen rechtsopvolger is van een daarbij betrokken partij. X bv kan aan de overeenkomsten niet het recht ontlenen dat zij is vrijgesteld van de heffing van precariobelasting.
Top