april, 2018

now browsing by month

 

Na verwijzing verwerpt ook Hof Amsterdam getuigenaanbod van belanghebbende

Na verwijzing passeert ook Hof Amsterdam het getuigenaanbod van X. Het bewijsaanbod is tardief en kan ook op inhoudelijke gronden niet slagen.

Rechtbank halveert WOZ-waarde geldautomaat

Rechtbank Overijssel halveert de WOZ-waarde van de geldautomaat van X. De heffingsambtenaar maakt de vastgestelde WOZ-waarde van € 40.000 niet aannemelijk en de rechtbank stelt deze waarde vast op € 20.000.

Woning van € 3,6 mln terecht tot ondernemingsvermogen gerekend

Hof Den Haag oordeelt dat X de woning tot zijn bedrijfsvermogen mag rekenen. Aan de verwerving van het perceel grond en de bouw van de woning liggen namelijk ook belangrijke zakelijke overwegingen ten grondslag.

Door inbreng woning in maatschap na te laten geen recht op btw-vooraftrek

Rechtbank Gelderland oordeelt dat X niet aannemelijk maakt dat de woning voor 38% zakelijk wordt gebruikt. De door X gehanteerde berekeningswijze is namelijk niet correct, omdat deze niet uitgaat van het werkelijke gebruik.

Ook Verordening lijkbezorgingsrechten 2014 Dantumadiel geheel onverbindend

Rechtbank Noord-Nederland verklaart de Verordening lijkbezorgingsrechten 2014 van Dantumadiel, evenals die van 2013, in zijn geheel onverbindend. De rechtbank merkt daarbij op dat de gemeente nauwelijks iets heeft aangevoerd ter onderbouwing van de doorberekening van de personeelskosten...

Convenant staat niet in de weg aan heffing precariobelasting kabels en leidingen

Rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat het convenant voor de gemeente geen gedoogplicht met zich brengt die aan heffing van precariobelasting in de weg staat. Het convenant regelt namelijk alleen maar de noodzakelijke inzet van de publiekrechtelijke bevoegdheden van de gemeente.

Afwaardering op lening terecht gecorrigeerd bij onvoldoende onderbouwde informatie

Rechtbank Den Haag oordeelt dat X bv de leningen niet kan afwaarderen. De door X bv verstrekte informatie, op grond waarvan zij de leningen wil afwaarderen, is namelijk onvoldoende onderbouwd.

Woning van € 3,6 mln terecht tot ondernemingsvermogen gerekend

Hof Den Haag oordeelt dat X de woning tot zijn bedrijfsvermogen mag rekenen. Aan de verwerving van het perceel grond en de bouw van de woning liggen namelijk ook belangrijke zakelijke overwegingen ten grondslag.

Afwaardering op lening terecht gecorrigeerd bij onvoldoende onderbouwde informatie

Rechtbank Den Haag oordeelt dat X bv de leningen niet kan afwaarderen. De door X bv verstrekte informatie, op grond waarvan zij de leningen wil afwaarderen, is namelijk onvoldoende onderbouwd.

Na verwijzing verwerpt ook Hof Amsterdam getuigenaanbod van belanghebbende

Na verwijzing passeert ook Hof Amsterdam het getuigenaanbod van X. Het bewijsaanbod is tardief en kan ook op inhoudelijke gronden niet slagen.
Top