januari, 2019

now browsing by month

 

<p>Brussel sleept Londen voor EU-hof om btw</p>

De Europese Commissie daagt de Britse regering voor het Europese Hof van Justitie wegens het niet naleven van btw-voorschriften voor bepaalde grondstoffenmarkten....Op bepaalde transacties wordt een btw-nultarief toegepast, wat volgens Brussel een oneerlijk concurrentievoordeel oplevert voor...

<p>’Maak bronbelasting afhankelijk van effectieve belasting in bestemmingsland'</p>

Het CPB, het Centraal Planbureau, stelt voor om de bronbelasting afhankelijk te maken van de effectieve belasting die in de praktijk in het bestemmingsland betaald wordt....Belastingmaatregelen zijn daarnaast effectiever als ze internationaal worden afgestemd, benadrukt het planbureau in het...

Vermogensrendementsheffing niet in strijd met legaliteitsbeginsel

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de vermogensrendementsheffing niet in strijd is met het legaliteitsbeginsel. De door X bepleite uitleg van het begrip ‘genoten’ is namelijk onjuist.

WOZ-waarde supermarkt volgens rechtbank niet te hoog

Rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat de gemeente de WOZ-waarde van de supermarkt voldoende aannemelijk heeft gemaakt.

Splitsingsvrijstelling niet van toepassing bij afsplitsing onroerend goed met oog op verkoop onderneming

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X bv niet aannemelijk maakt dat de afsplitsing wél op zakelijke overwegingen berust. De gekozen weg is namelijk bewandeld omdat X bv de onroerende zaken onbelast wilde verkrijgen.

<p>Vergeten oorlogswinstbelasting afgestofd</p>

De oorlogswinstbelasting, een heffing uit de tijd van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) die winst belastte om crisisuitgaven te financieren, is opnieuw onder de aandacht gebracht bij fiscalisten én het grote publiek....Deze hernieuwde belangstelling is te danken aan Rob Koster die in het onderzoek...

<p>Over beloning Oostenrijkse bestuurder is ook crisisheffing verschuldigd</p>

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat er geen sprake is van tax treaty override. Op grond van het Belastingverdrag met Oostenrijk is de heffing over de door D genoten beloningen namelijk toegewezen aan Nederland.

Over beloning Oostenrijkse bestuurder is ook crisisheffing verschuldigd

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat er geen sprake is van tax treaty override. Op grond van het Belastingverdrag met Oostenrijk is de heffing over de door D genoten beloningen namelijk toegewezen aan Nederland.

Bezwaar tegen beschikking huurtoeslag is mede gericht tegen inkomensgegevens moeder belanghebbende

Hof Amsterdam oordeelt dat de inspecteur het bezwaarschrift van X tegen de beschikking huurtoeslag terecht heeft opgevat als mede te zijn gericht tegen de in deze beschikking vermelde inkomensgegevens van de moeder van X.

Bezwaar tegen beschikking huurtoeslag is mede gericht tegen inkomensgegevens moeder belanghebbende

Hof Amsterdam oordeelt dat de inspecteur het bezwaarschrift van X tegen de beschikking huurtoeslag terecht heeft opgevat als mede te zijn gericht tegen de in deze beschikking vermelde inkomensgegevens van de moeder van X.
Top