januari, 2019

now browsing by month

 

Geen legesvrijstelling voor eigenaar golfaccommodatie deels gelegen in Natura 2000-gebied

Rechtbank Limburg oordeelt dat de legesvrijstelling niet van toepassing is op de aanvraag van X.

Hof accepteert op zitting overgelegde stukken, verlies op pand echter niet aftrekbaar

Hof Den Haag is van oordeel dat de eisen van een goede procesorde zich niet verzetten tegen het toelaten van de door X ter zitting overgelegde stukken in de procedure....Met betrekking tot de vraag of het kantoorpand van X behoorde tot het vermogen van een door hem gedreven onderneming dan wel tot...

Bij afwaardering intercompany vordering binnen fe kan verlies niet worden overgedragen

Hof Den Haag oordeelt dat de inspecteur terecht geen verliezen aan X bv heeft toegerekend. De waardedaling van een intercompany vordering, die zich manifesteert gedurende het bestaan van de fe, heeft namelijk geen gevolgen voor de winst van de fe.

Saldomethode niet van toepassing omdat belanghebbende niet voldoet aan de hiervoor geldende voorwaarden

Hof Amsterdam oordeelt dat de inspecteur de lijfrente-uitkeringen terecht in de heffing betrekt nu belanghebbende niet voldoet aan de voorwaarden die gelden voor toepassing van de saldomethode.

Aanslag zuiveringsheffing bedrijfsruimten schoonheidssalon aan huis terecht

Rechtbank Gelderland oordeelt dat aan X terecht zowel een aanslag zuiveringsheffing woonruimten als bedrijfsruimten is opgelegd, omdat de schoonheidssalon die zij aan huis drijft een als afzonderlijk geheel te beschouwen ruimte is.

Uitnodiging rechtbankzitting onvoldoende, maar dit blijft zonder gevolgen

Hof Den Haag oordeelt dat (de gemachtigde van) X niet tijdig en op regelmatige wijze is uitgenodigd voor de zitting bij de rechtbank. Het hof ziet echter in dit geval geen reden de uitspraak van de rechtbank te vernietigen en de zaak terug te wijzen naar de rechtbank....Het hof wijst het verzoek...

<p>Hervorming salderingsregeling voor zonnepanelen pas in 2021</p>

De zogenoemde salderingsregeling voor zonnepanelen gaat niet in 2020 maar pas in 2021 op de schop. Dan wordt de salderingsregeling een terugleversubsidie....Een concreet uitgewerkt voorstel voor de omvorming van de salderingsregeling volgt mogelijk aan het einde van het eerste kwartaal van 2019.

<p>Handboek Loonheffingen 2019 gepubliceerd</p>

Het 'Handboek Loonheffingen 2019' is beschikbaar, meldt de Belastingdienst.

BelastingTelefoon geeft onjuiste informatie over afgifte saldoverklaringen

De Nationale ombudsman oordeelt dat de klacht van de heer X over de informatieverstrekking en over de interne klachtafhandeling gegrond is wegens schending van de eis van goede informatieverstrekking respectievelijk de eis van professionaliteit.

<p>Klachtenloket rentederivaten jaar langer open</p>

Ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf die een geschil hebben met hun bank over rentederivaten, krijgen langer de tijd om hun zaak te laten toetsen....Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) houdt op verzoek van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) het zogeheten loket...
Top