februari, 2019

now browsing by month

 

Vermogensbeheerder is vergelijkbaar met icbe en heeft recht op btw-vrijstelling

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de door X bv verrichte diensten kunnen delen in de vrijstelling. Het vermogen dat F aanhoudt op de Centrale Rekening van de bank voldoet namelijk aan de essentiële criteria van een gemeenschappelijk beleggingsfonds.

Vermogensbeheerder is vergelijkbaar met icbe en heeft recht op btw-vrijstelling

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de door X bv verrichte diensten kunnen delen in de vrijstelling. Het vermogen dat F aanhoudt op de Centrale Rekening van de bank voldoet namelijk aan de essentiële criteria van een gemeenschappelijk beleggingsfonds.

Verhuurbemiddelingsovereenkomst belet heffing van forensenbelasting niet

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X in 2016 de woning ook mocht gebruiken als deze niet was verhuurd via het bemiddelingsbureau.

<p>Osteopaat die mail verkeerd leest is te laat met bezwaar: geen btw-teruggaaf</p>

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur de bezwaren van X terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard. X heeft een mail van de NVO namelijk verkeerd gelezen, en daardoor te laat bezwaar gemaakt....Dit misverstand komt voor rekening van X.

<p>Nieuwe thema’s over internationale sociale zekerheid en aansprakelijkheid van begunstigden</p>

Er zijn nieuwe onderwerpen toegevoegd aan de lijst van thema's op de Navigator.

Dga kan loon volgens A-G niet verrekenen met vordering in rekening in courant

Advocaat-generaal Niessen concludeert dat het hof er ten onrechte vanuit gaat dat X zijn loonvordering kan verrekenen met zijn schuld aan D bv. De bevoegdheid tot verrekening ligt namelijk niet bij de werknemer maar bij de werkgever.

Dga kan loon volgens A-G niet verrekenen met vordering in rekening in courant

Advocaat-generaal Niessen concludeert dat het hof er ten onrechte vanuit gaat dat X zijn loonvordering kan verrekenen met zijn schuld aan D bv. De bevoegdheid tot verrekening ligt namelijk niet bij de werknemer maar bij de werkgever.

Vertrekregeling hindert Belastingdienst bij toezicht

De Belastingdienst ondervindt wel degelijk hinder van de vertrekregeling in haar toezichtsactiviteiten. Dat heeft Staatssecretaris Snel van Financiën geantwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer naar aanleiding van het bericht dat duizenden risicovolle aangiften niet door de Belastingdienst worden

Vertrekregeling hindert Belastingdienst bij toezicht

De Belastingdienst ondervindt wel degelijk hinder van de vertrekregeling in haar toezichtsactiviteiten. Dat heeft Staatssecretaris Snel van Financiën geantwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer naar aanleiding van het bericht dat duizenden risicovolle aangiften niet door de Belastingdienst worden

Woning is volgens A-G geen hoofdverblijf en dus geen eigen woning

A-G Niessen is van mening dat het middelpunt van iemands maatschappelijke leven voor de eigenwoningregeling beslissend is. Voor art. 3.111 Wet IB 2001 kan namelijk slechts één woning het hoofdverblijf zijn.
Top