februari, 2019

now browsing by month

 

<p>Voorlopige berekeningen Wet tegemoetkomingen loondomein verstuurd</p>

Het UWV verstrekt de komende weken aan ruim 140.000 werkgevers een voorlopige berekening van de tegemoetkomingen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) over 2018.

Levering van colloïdaal edelmetaalwater valt onder btw-tarief van 21%

Colloïdaal edelmetaalwater is geen drinkwaar of drinkwater voor menselijke consumptie. Daarom valt de levering van colloïdaal edelmetaalwater onder het btw-tarief van 21%.

WOZ-waarden niet-woningen voorlopig niet verder openbaar

Er wordt pas een besluit genomen over verdergaande openbaarmaking van WOZ-waarden van niet-woningen en bulklevering van de WOZ-waarden (open data) als meerjarige ervaring is opgedaan met de openbaarmaking van WOZ-waarden via het WOZ-waardeloket....Dat meldt staatssecretaris Snel van Financiën aan...

<p>Brexit Impact Scan al 73.000 ingevuld</p>

Het aantal ondernemers dat de Brexit Impact Scan heeft ingevuld bedraagt inmiddels 73.000. Dat heeft Minister Blok van Buitenlandse Zaken geschreven aan de Tweede Kamer.

<p>Elektronische auto’s parkeren goedkoper vanaf uiterlijk 2021</p>

Elektrische auto’s kunnen vanaf uiterlijk 2012 goedkoper parkeren dan auto’s die nog op fossiele brandstof rijden. Om deze maatregel uit het regeerakkoord te kunnen invoeren moet de bestaande wet-  en regelgeving worden gewijzigd.

Inspecteur maakt erfenis van buitenlands vermogen niet aannemelijk

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de inspecteur niet verplicht is tot overlegging van gegevens die hij niet heeft. Met de ingebrachte gegevens is de inspecteur er echter niet in geslaagd aannemelijk te maken dat en tot welk bedrag erflaatster op de overlijdensdatum banksaldi in het

Lagere mrb-boete voor ‘oude’ overkapping op open laadbak

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de auto door de overkapping niet voldoet aan de inrichtingseisen voor een bestelauto, zodat de naheffing terecht is....Als verzachtende omstandigheid voor de boete heeft te gelden dat de kap vóór 1 januari 2014 is aangebracht toen de heer X op grond van...

<p>Twee derde particulieren wil aangifte inkomstenbelasting doen voor 1 april</p>

De Belastingdienst heeft een onderzoek laten uitvoeren naar het aangiftegedrag van particulieren. De onderzoeksresultaten zijn donderdag 28 februari bekend gemaakt.

Geen BPM-naheffing voor schade-auto met essentiële gebreken

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de waardestijging van de auto door het herstel van de essentiële gebreken ten onrechte wordt onderworpen aan de heffing....Het is hierdoor namelijk aantrekkelijker om een auto met essentiële gebreken in Nederland te kopen dan in een andere EU-lidstaat.

Te hoge BPM-heffing voor schade-auto met WOK-status

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de waardestijging van de auto door het herstel van de 'essentiële gebreken' ten onrechte wordt onderworpen aan de BPM-heffing....Het is hierdoor namelijk aantrekkelijker om een auto met essentiële gebreken in Nederland te kopen dan in een andere EU...
Top