maart, 2019

now browsing by month

 

<p>’Rijken moeten meer belasting betalen'</p>

Uit een onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) blijkt dat meer dan de helft van de inwoners van 21 OESO-landen vindt dat hun overheid de rijken meer belasting zou moeten laten betalen om met dat geld de armen te ondersteunen.

<p>Tweede Kamer: Behandelschema pakket Belastingplan 2020</p>

De vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer heeft het behandelschema voor het pakket Belastingplan 2020 vastgesteld.

<p>Fax naar rechtbank in plaats van naar Belastingdienst is misbruik van procesrecht</p>

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat sprake is van kennelijk onredelijk gebruik van procesrecht door de ingebrekestelling per fax naar de rechtbank te sturen....De dag waarop de rechtbank de ingebrekestelling ontving, is dus niet bepalend voor de dwangsomregeling.

<p>Mercedes met Duits kenteken is nieuwe personenauto</p>

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat er geen sporen van gebruik of beschadiging zijn, zodat sprake is van een nieuwe auto die na de vervaardiging nauwelijks is gebruikt.

Bezwaar tegen navorderingsaanslag niet-ontvankelijk; Inspecteur mocht van adresgegevens BRP uitgaan

Hof Den Haag beslist dat het bezwaar van X terecht niet-ontvankelijk is verklaard vanwege termijnoverschrijding. De inspecteur heeft de navorderingsaanslag op de voorgeschreven wijze bekendgemaakt door deze naar het adres te sturen waar X in de BRP stond ingeschreven.

<p>Tijdige voldoening motorrijtuigenbelasting eigen verantwoordelijkheid houdster voertuig</p>

Hof Den Haag verleent X geen uitstel voor de behandeling in hoger beroep en handhaaft vervolgens de aan X opgelegde naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting met verzuimboete.

Per abuis verlaagde aanmaningskosten doen belang bij procedure vervallen

Hof Den Haag verklaart het hoger beroep niet-ontvankelijk omdat het belang bij de procedure is vervallen door per abuis verlaagde aanmaningskosten.

Tijdstip waarop beboetbare feit is begaan bepalend voor toepassing boetebeleid

Volgens Hof ’s-Hertogenbosch is het tijdstip waarop het beboetbare feit is begaan bepalend voor het van toepassing zijnde boetebeleid.

Overdracht klantenbestand leidt na uitspraak Hoge Raad niet tot vordering

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X UA in verband met de overdracht van het klantenbestand geen vordering heeft gekregen op D UA. X UA kan dan ook niet € 319.000 afwaarderen ten laste van haar winst.

<p>Waterschapsheffingen in vier jaar 9% gestegen</p>

In de afgelopen vier jaar zijn de opbrengsten van waterschappen uit heffingen ruim 9% gestegen. De verwachte opbrengsten van de heffingen zijn dit jaar 2,9 miljard euro....De 21 waterschappen die Nederland kent denken de komende vier jaar samen 5,8 miljard euro te moeten investeren. Dat meldt het...
Top