maart, 2019

now browsing by month

 

<p>NOB: Rekening-courantmaatregel is disproportioneel en schiet haar doel voorbij</p>

Zakelijke leningen worden naar de mening van de NOB ten onrechte getroffen door de aangekondigde rekening courant-maatregel. Dit schrijft de NOB in een reactie op de consultatieversie van de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap....De Orde mist een tegenbewijsmogelijkheid om de zakelijkheid...

<p>President DNB: hypotheekrenteaftrek nu verder afbouwen</p>

De president van de Nederlandsche Bank (DNB) Klaas Knot heeft bij de presentatie van het jaarverslag over 2018 aangegeven dat het door de aanhoudende groei van de Nederlandse economie nu tijd is om de hypotheekrenteaftrek verder af te bouwen....Verder uitte hij opnieuw zijn zorgen over de...

<p>Europese financiële politiedienst moet grensoverschrijdende fiscale misdrijven voorkomen</p>

Het Europees Parlement (EP) heeft een resolutie aangenomen met een reeks maatregelen die financiële misdrijven, belastingontwijking en belastingontduiking moeten voorkomen.

<p>Carbontax-model volgens TNO ongeschikt voor de toekomst</p>

TNO heeft op vragen van Follow the Money geantwoord dat het Carbontax-model voor de doorrekening van de groei van het gebruik van elektrische auto’s ongeschikt is voor de toekomst.

Bestuurder auto met Duits kenteken krijgt terecht BPM-naheffingsaanslag

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de heer X het bewijsvermoeden van duurzaam gebruik in Nederland niet heeft ontzenuwd. Zijn in Duitsland wonende vader kan de gehuurde auto namelijk feitelijk aan hem ter beschikking hebben gesteld.

<p>ATAD1 in Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht</p>

Op 1 januari 2019 trad de eerste EU-antibelastingontwijkingsrichtlijn in werking. Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht besteedt er een hele aflevering aan....Uitgever en redactie stellen deze aflevering eenmalig ter beschikking als gratis download.

<p>ING nog tot 2022 de huisbankier van de Belastingdienst</p>

Ondanks dat er een nieuwe aanbestedingsprocedure komt voor de huisbankier van het Rijk blijft de ING voorlopig nog de huisbankier van de Belastingdienst....Het contract met de Belastingdienst loopt namelijk tot 2022.

Niet-kentekenhouder moet uitleggen waarom hij bevoegd is bezwaar te maken tegen naheffing parkeerbelasting

De Hoge Raad oordeelt dat iemand die bezwaar maakt tegen een aan een ander opgelegde naheffingsaanslag parkeerbelasting moet uitleggen waarom hij bevoegd is bezwaar te maken.

<p>Rechtbank vernietigt navorderingsaanslagen voor eigenwoningrenteaftrek</p>

Een belastingplichtige geniet ten onrechte renteaftrek. De Belastingdienst vordert inkomstenbelasting na omdat de belastingplichtige te kwader trouw zou zijn....Van kwader trouw is volgens de rechtbank geen sprake. De rechtbank vernietigt de navorderingsaanslagen.

Terugstorting van griffierecht heeft geen gevolgen voor ontvankelijkheid

De Hoge Raad oordeelt dat het griffierecht tijdig door X bv is betaald en dat de latere terugstorting door de rechtbank hier los van staat. Het verzet van X bv wordt dus alsnog gegrond verklaard.
Top