april, 2019

now browsing by month

 

Vergrijpboetes van € 5000 voor verschuiven van btw

Hof Arnhem-Leeuwarden vermindert de boetes na verwijzing door de Hoge Raad tot een totaal van € 5000, aangezien partijen dit na het debat op de zitting bij wijze van compromis zijn overeengekomen....Het beroep van X Beheer bv is gegrond.

Redelijke termijn loopt door na vernietiging en terugwijzing

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de redelijke termijn doorloopt na de vernietiging en terugwijzing en dat dus niet een nieuwe termijn begint....Dit is conform de vaste CRvB-jurisprudentie, maar is contrair met een nog niet gepubliceerde uitspraak van Hof Den Bosch.

<p>A-G Europees Hof van Justitie: Airbnb is informatiedienst</p>

Airbnb levert informatiediensten en moet niet worden gezien als een vastgoedmakelaar. Advocaat-generaal Szpunar van het Europees Hof van Justitie stelt dat in een advies aan de rechters.

<p>Gebruikelijk loon voor start-ups</p>

De speciale regeling 'gebruikelijk loon' voor start-ups geldt tot 1 januari 2022, tenzij uit de geplande evaluatie in 2021 blijkt dat de regeling moet worden verlengd....Voor al bestaande situaties zal dan overgangsrecht gelden, zodat ook deze innovatieve start-ups de regeling drie jaar kunnen...

<p>Uitfaseringscijfers pensioen in eigen beheer</p>

Staatssecretaris Snel van Financiën informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken rondom de uitfasering van het pensioen in eigen beheer.

<p>Nieuwe woning, verbouwing en bijleenregeling</p>

Een man heeft een nieuwe woning gekocht voor € 300.000 met een lening van eveneens € 300.000. Hij gaat de nieuwe woning nog verbouwen voor een bedrag van€ 50.000 uit eigen middelen....Zijn huidige woning staat nu nog te koop. Met de verkoop van zijn huidige woning ontstaat naar verwachting een...

<p>Investeringshof in handelsverdrag toegestaan</p>

Aparte investeringsrechtbanken die conflicten over investeringen tussen bedrijven en overheden moeten beslechten zijn niet in strijd met het Europees recht....Dat heeft het Hof van Justitie van de EU bepaald over het nog op te richten Investment Court System (ICS), zoals dat in het CETA...

<p>Schenkingen met uitsluiting tijdens huwelijk vallen niet in de gemeenschap</p>

De Hoge Raad heeft in een uitspraak bepaald dat de schenkingen met uitsluitingsclausule die een vrouw tijdens haar huwelijk heeft ontvangen haar privévermogen blijven, ook al waren de man en de vrouw in gemeenschap van goederen gehuwd en werden de schenkingen gezamenlijk uitgegeven....Dat schrijft...

<p>Slecht beleggingsadvies leidt tot schadevergoeding van € 100.000</p>

Een verzekeringstussenpersoon is voor een slecht beleggingsadvies aan zijn klanten door het Klachteninstituut Kifid aansprakelijk gesteld voor de geleden schade....De tussenpersoon had dit advies nooit mogen geven.

Heffingsvermindering verhuurderheffing stopgezet

Per 1 juli 2019 worden de bedragen van de heffingsvermindering voor verduurzaming in de verhuurderheffing op nihil gesteld. Dat heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten.
Top