<p>Gebruikelijk loon voor start-ups</p>

De speciale regeling ‘gebruikelijk loon’ voor start-ups geldt tot 1 januari 2022, tenzij uit de geplande evaluatie in 2021 blijkt dat de regeling moet worden verlengd….Voor al bestaande situaties zal dan overgangsrecht gelden, zodat ook deze innovati…

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws

<p>Nieuwe woning, verbouwing en bijleenregeling</p>

Een man heeft een nieuwe woning gekocht voor € 300.000 met een lening van eveneens € 300.000. Hij gaat de nieuwe woning nog verbouwen voor een bedrag van€ 50.000 uit eigen middelen….Zijn huidige woning staat nu nog te koop. Met de verkoop van zijn hu…

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws

<p>Investeringshof in handelsverdrag toegestaan</p>

Aparte investeringsrechtbanken die conflicten over investeringen tussen bedrijven en overheden moeten beslechten zijn niet in strijd met het Europees recht….Dat heeft het Hof van Justitie van de EU bepaald over het nog op te richten Investment Court …

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws