mei, 2019

now browsing by month

 

<p>’Digitale machtiging Belastingdienst bleek maandenlang niet in orde'</p>

Een accountant uit Rotterdam ontdekte bij toeval een datalek bij de Belastingdienst waardoor maandenlang persoonlijke gegevens en belastingaangiften van oud-cliënten konden worden ingezien.

<p>CBS: Omzetstijging accountancy en belastingadvies ondergemiddeld</p>

De omzet van zakelijke dienstverleners is in het eerste kwartaal van dit jaar met 6,8 procent toegenomen vergeleken met een jaar eerder. De CBS-sectoren 'accountancy en administratie' en 'rechtskundige dienstverlening' scoren met een stijging van respectievelijk 4,8 procent en 4,6 procent  onder...

<p>Shell belooft fiscale transparantie</p>

Shell gaat dit jaar nog publiceren hoeveel winst het oliebedrijf per land maakt en hoeveel belasting het daarover betaalt. Dat beloofde fiscaal topman Alan McLean woensdagmiddag in een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer...."Wij zullen transparant informatie publiceren over de winsten, verliezen...

<p>UBO-register: Het kan en moet anders!</p>

Er is forse kritiek op het UBO-register. De privacybescherming van de UBO is een van de heikele punten. Arnaud Booij beziet een en ander door een juridische bril....In zijn ogen vormen de openbaar toegankelijke UBO-gegevens een ontoelaatbare inbreuk op de privacy van betrokkenen. Dit kan en moet...

<p>Pensioenverdeling bij scheiding gaat veranderen</p>

Ex-partners krijgen straks na de scheiding een zelfstandig recht op een deel van het ouderdomspensioen van hun voormalige partner dat tijdens het huwelijk is opgebouwd....Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat hiervoor een wetsvoorstel indienen.

<p>NOB: laat personenvennootschappen als hoofdregel fiscaal transparant</p>

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) roept in haar reactie op de internetconsultatie Wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen op om personenvennootschappen voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en dividendbelasting als hoofdregel fiscaal transparant te laten.

Overgenomen self storage-onderneming is onroerendezaaklichaam

Rechtbank Den Haag oordeelt dat Q bv een OZL is. Alhoewel Q bv ook andere prestaties verricht, houdt zij zich primair bezig met de verhuur van (delen van) onroerende zaken ten behoeve van de opslag van goederen....Voor de verkrijging van de aandelen is dan overdrachtsbelasting verschuldigd.

Belastingdienst nog niet geheel AVG-proof

De Belastingdienst heeft de meeste maatregelen kunnen realiseren om de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) te implementeren, met uitzondering van de maatregel ‘verwijderen van verouderde gegevens’....Dat schrijft staatssecretaris Snel van Financiën aan de Tweede Kamer.

Door stamrecht-bv uitgeleende gelden terecht als afkoop stamrecht aangemerkt bij onzakelijke lening

Hof Amsterdam oordeelt dat er met het ter beschikking stellen van het geld aan A een belaste afkoop heeft plaatsgevonden. X bv heeft het geld namelijk feitelijk aan A overgemaakt, zonder daartegenover een vergoeding te bedingen, en zonder dat zij wist of, en zo ja wanneer, het geld zou worden

WOZ-waarde agrarisch object met kinderdagverblijf is correct vastgesteld

Rechtbank Oost-Brabant oordeelt dat de ligging van het agrarisch object met kinderdagverblijf juist ideaal is: in een mooie rustige omgeving in het natuurgebied de Maasheggen....Verder is het ook een pré dat het op vijf minuten van de snelweg is gelegen. De WOZ-waarde is niet te hoog.
Top