juni, 2019

now browsing by month

 

<p>Fiscale voorstellen in het Klimaatakkoord</p>

Het Klimaatakkoord is volgens het kabinet "eerlijk" en "haalbaar". De regering neemt wel de tijd voor de plannen die vrijdag zijn gepresenteerd. "Maatregelen worden stap voor stap genomen." De belangrijkste plannen die moeten leiden tot een halvering van de CO2-uitstoot in 2030 waren de afgelopen...

Gebreken administratie onherstelbaar, geen nieuwe termijn voor informatiebeschikking

Hof 's-Hertogenbosch verleent autohandelaar X geen nieuwe termijn inzake de aan hem gegeven informatiebeschikking. Dit omdat de gebreken in de administratie van vof X, waarvoor hij mede verantwoordelijk is, onherstelbaar zijn.

Gedeeltelijke vernietiging van aan auto(verhuur)bedrijf X gegeven informatiebeschikkingen

Hof 's-Hertogenbosch vernietigt de aan X gegeven informatiebeschikkingen gedeeltelijk. Er wordt geen nieuwe termijn vastgesteld voor het voldoen aan de in de gehandhaafde onderdelen van de informatiebeschikkingen bedoelde verplichtingen, omdat de gebreken in de administratie onherstelbaar zijn.

Gebreken administratie onherstelbaar, geen nieuwe termijn voor informatiebeschikking

Hof 's-Hertogenbosch verleent autohandelaar X geen nieuwe termijn inzake de aan hem gegeven informatiebeschikking. Dit omdat de gebreken in de administratie van vof X onherstelbaar zijn.

<p>Te beperkte mogelijkheden om UBO-gegevens af te schermen</p>

De mogelijkheden om UBO-gegevens af te schermen zijn te beperkt. Dit schrijft de NOB in haar reactie op de internetconsultatie Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten.

WW-premie bij vast contract wordt lager dan bij flexibel contract

Per 1 januari 2020 wordt de WW-premie gedifferentieerd naar de aard van het contract. Voor vaste contracten gaan werkgevers een lagere WW-premie afdragen dan voor flexibele contracten....Daartoe wordt het Besluit Wfsv gewijzigd.

<p>Pleidooi voor Pigouviaanse belastingen</p>

De Britse econoom Arthur Cecil ­Pigou stelde in zijn in 1920 verschenen boek The Economics of Welfare voor om de hoogte van de belastingen op ­producten en diensten afhankelijk te maken van de maatschappelijke kosten....Econoom en Volkskrant-columnist Peter de Waard haalt hem uit de vergetelheid en...

<p>NOB: Minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking verstoort concurrentiepositie</p>

De keuze om een nationale minimum CO2-prijs in te voeren voor alleen binnenlandse elektriciteitsopwekkers verstoort de concurrentiepositie van deze bedrijven....Dit schrijft de NOB in haar reactie op het wetsvoorstel Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking (35 216).

<p>Belastingdienst vraagt gegevens over vermogen ex-ANBI</p>

Begin juli stuurt de Belastingdienst een brief aan 1.300 instellingen waarvan de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is beëindigd. De brief is een verzoek aan het bestuur om gegevens over het vermogen van de ex-ANBI aan de Belastingdienst door te geven.

<p>Alleen eenzelfde briefadres beletsel voor alleenstaande-ouderkorting</p>

De Hoge Raad beslist dat eenzelfde briefadres niet volstaat om aanspraak te maken op de alleenstaande-ouderkorting. Zelfs niet als inschrijving op eenzelfde woonadres om veiligheidsredenen onmogelijk is.
Top