juli, 2019

now browsing by month

 

<p>Belastingdienst verduidelijkt diensttijduitkering en loonheffingen</p>

Wat zijn de gevolgen voor de loonheffingen van een diensttijduitkering aan een werknemer ter gelegenheid van zijn jubileum? De Belastingdienst geeft uitleg in een korte instructie'.

<p>Let op de regels bij het ontslag van een statutair bestuurder</p>

Het niet naleven van zowel de vennootschapsrechtelijke als de arbeidsrechtelijke formaliteiten bij het ontslag van een statutair bestuurder kan als gevolg hebben dat de vennootschap schadeplichtig wordt...."Het vergeten van formaliteiten kan duur uitpakken voor een BV."

<p>Ook Britse grensarbeiders vallen onder Nederlandse overgangsregeling Brexit</p>

Door het aantreden van Boris Johnson als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk zal het land de Europese Unie (EU) per 31 oktober 2019 waarschijnlijk verlaten: deal or no deal....De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft bekend gemaakt dat de overgangsregeling voor Britse werknemers die...

<p>Belastingdienst maakt jacht op dj Afrojack</p>

Volgens de Belastingdienst heeft de wereldberoemde Nederlandse dj Afrojack tussen 2012 en 2014 geen inkomstenbelasting betaald. Uitstel van betaling is afgewezen en nu is er beslag gelegd op zijn hypotheek....Het gaat om zijn huis in Leersum, dat hij kocht voor iets meer dan twee miljoen euro.

Aflossing eigenwoningschuld in januari leidt voor box 3-heffing niet tot individuele en buitensporige last

Hof Den Haag oordeelt dat box 3-vermogensmutaties na de peildatum in beginsel niet van belang zijn bij het vaststellen van de belastingschuld.

Mrb-kwarttarief voor kampeerauto niet vanaf datum tenaamstelling

Hof Amsterdam oordeelt in hoger beroep dat voor zover mevrouw X heeft bedoeld in bezwaar te gaan tegen de door haar op aangifte voldane motorrijtuigenbelasting...over de tijdvakken vóór 27 maart 2016, deze bezwaren door de inspecteur wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard hadden...

Niet gemotiveerd bezwaar tegen informatiebeschikking is niet-ontvankelijk

Hof Amsterdam oordeelt in hoger beroep dat er geen aanleiding is om de zaak voor onbepaalde tijd aan te houden. De gemachtigde is namelijk ook degene die de bijna 80 jarige heer X in de bezwaarfase heeft bijgestaan en aanhouding zal tot onaanvaardbare vertraging leiden....De uitspraak van de...

<p>Onjuiste gegevens kapitaalverzekering in VIA 2018</p>

In een beperkt aantal vooraf ingevulde aangiften inkomstenbelasting 2018 heeft de Belastingdienst ten onrechte gegevens van een onbelaste kapitaalverzekering vermeld....Komende week verstuurt de Belastingdienst een brief met meer informatie naar de betrokken belastingplichtigen. In de brief staat...

Langere technische levensduur onroerende zaak mogelijk als initiële levensduur is verstreken

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de heffingsambtenaar terecht een lagere correctie voor de technische veroudering heeft toegepast. Dat de bij de aanvang van het gebruik ingeschatte levensduur inmiddels is overschreden, is niet van belang, nu het complex nog in gebruik is.

<p>Tesla bereikt belastingakkoord met China</p>

Automaker Tesla zal op termijn jaarlijks 2,2 miljard yen, omgerekend circa 291 miljoen euro, aan belastingen overmaken naar de Chinese overheid. De deal is onderdeel van de overeenkomst over een te bouwen autofabriek van Tesla nabij Shanghai.
Top