augustus, 2019

now browsing by month

 

<p>Facturen onvoldoende bewijs voor reële goederentransacties, geen aftrek</p>

Rechtbank Noord Holland oordeelt dat alleen facturen onvoldoende zijn om aannemelijk te maken dat er daadwerkelijk goederentransacties plaatsvinden.

<p>Box 3-heffing van meer dan 100% vormt geen individuele buitensporige last</p>

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat er ondanks de belastingdruk van meer dan 100% geen sprake is van een individuele buitensporige last. X en A genieten een gezamenlijk (bruto)inkomen van meer dan € 120.000 en beschikken over een niet-onaanzienlijk vermogen.

<p>Box 3-heffing van meer dan 100% vormt geen individuele buitensporige last</p>

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat er ondanks de belastingdruk van meer dan 100% geen sprake is van een individuele buitensporige last. X en A genieten een gezamenlijk (bruto)inkomen van meer dan € 120.000 en beschikken over een niet-onaanzienlijk vermogen.

<p>Fiscale motieven drijven drukwerkmultinational naar Ierland</p>

Cimpress (voorheen Vistaprint), een concern met online drukwerk- en printleveranciers, wil zijn hoofdzetel om fiscale redenen van Venlo naar Ierland verplaatsen.

<p>Handel in cryptovaluta belastingvrij in Portugal</p>

Inkomsten uit de verkoop van cryptovaluta in Portugal zijn niet onderworpen aan de inkomstenbelasting. Ook is er geen btw van toepassing op transacties met cryptovaluta en het inwisselen ervan in euro's.

<p>Kamervragen over verhuizing Uber naar Nederland beantwoord</p>

Staatssecretaris van Financiën Snel heeft de vele Kamervragen beantwoord naar aanleiding van het bericht ‘Uber verhuist van Bermuda naar Nederland om winstbelasting’ en het bericht ‘Uber created $ 6.1 billion Dutch weapon to avoid paying taxes’.

<p>Canada en Zwitserland ratificeren multilateraal instrument</p>

Canada en Zwitserland hebben het multilaterale instrument (MLI) op 29 augustus 2019 geratificeerd. Het MLI zal voor Canada en Zwitserland op 1 december 2019 in werking treden....Dit meldt de OESO.

<p>Kleinzoon van voormalig KNIL-militair krijgt terecht aanslag waterschapsbelasting</p>

Gerechtshof Amsterdam oordeelt dat kleinzoon van ex-KNIL-militair belastingplichtig is voor de waterschapsbelasting.

Geen aftrek voor aanschafkosten elektrisch bedienbaar bed en stoel

Rechtbank Den Haag oordeelt dat mevrouw X zich ten onrechte beroept op het tot en met 2013 geldende criterium dat sprake moet zijn van een hulpmiddel dat de persoon in staat stelt tot het verrichten van een normale lichaamsfunctie.

<p>Hoge Raad zet beboete belastingplichtigen op één-nul achterstand</p>

Begin juli is de Hoge Raad omgegaan. Niet langer gelden er in fiscale boetezaken afwijkende bewijsregels wanneer het bezwaar of beroep tegen de boetebeschikking te laat is ingediend....De uitspraak is begrijpelijk, vindt Diana Jansen, "maar zolang de Belastingdienst en feitenrechters standaard de...
Top