augustus, 2019

now browsing by month

 

<p>Uitleg rechtbank over informatieplicht gemeenten in WOZ-procedures</p>

Rechtbank Midden-Nederland geeft in een procedure over de WOZ-waarde van een woning uitleg over de verplichting van gemeenten om inzicht te geven in het proces van de waardebepaling.

Belastingrente over btw-naheffing ondanks ontbreken rente-nadeel

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat X ten onrechte uitgaat van een (economische) versmelting tussen twee niet met elkaar gelieerde belastingplichtigen en dat het feitelijk door de Staat geleden rente-nadeel los staat van de in rekening te brengen belastingrente.

Informatiebeschikking koppelen aan mogelijkheid tot navordering

Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat op het moment dat de informatiebeschikking werd genomen de verlengde IB-navorderingstermijn voor 2003 nog niet was verstreken zodat de beschikking toch op dat jaar betrekking kan hebben.

<p>Starters krijgen vrijstelling overdrachtsbelasting</p>

Starters op de woningmarkt krijgen een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting bij de aankoop van hun eerste eigen woning. Beleggers gaan daarentegen meer overdrachtsbelasting betalen....Dat schrijft RTL Nieuws op basis van bronnen in Den Haag.

Door lakse houding inspecteur mag Rijnvarende Luxemburgse premies verrekenen

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de inspecteur onvoldoende actie onderneemt om de dubbele belastingplicht bij X aan te pakken. Het hof vermindert daarom het premiegedeelte van de aanslagen met de volgens X in Luxemburg geheven sociale verzekeringspremies.

<p>’Btw-certificaat’ verplicht voor Nederlandse verkopers Duitse Amazon</p>

Nederlandse bedrijven die in Duitsland verkopen op marktplaatsen zoals Amazon, Real en eBay moeten vóór 1 oktober 2019 een certificaat overhandigen aan hun platform waarin staat dat ze zijn ingeschreven in het Duitse btw-register....Niet btw-plichtige ondernemers moeten een eigen verklaring...

<p>Zwart geld in België neemt af door gegevensuitwisseling</p>

Steeds meer Belgen geven hun buitenlandse rekening, verzekering of juridische constructie aan in hun belastingaangifte. Dat blijkt uit cijfers van de Belgische fiscus, de FOD Financiën.

<p>EU verlengt heffingen op Chinese fietsen</p>

De Europese heffingen op Chinese fietsen worden met vijf jaar verlengd. De Europese Commissie heeft dat donderdag besloten. De maatregel is bedoeld om het "dumpen" van goedkope fietsen op de Europese markt tegen te gaan.

<p>Toch geen premieplicht voor Rijnvarende die voor Cypriotische onderneming werkt</p>

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X over januari 2013 niet premieplichtig is voor de volksverzekeringen. De Belastingdienst mag niet heffen als de SVB de premieplicht voor de volksverzekeringen niet heeft vastgesteld.

Van kastje naar muur gestuurde Rijnvarende kan Luxemburgse premies verrekenen

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X verzekerings- en premieplichtig is in Nederland, omdat het hof gebonden is aan de A1-verklaring van 28 februari 2019....Het hof vermindert het premiegedeelte van de (navorderings)aanslagen nog wel, omdat X wordt geconfronteerd met dubbele belastingplicht.
Top