september, 2019

now browsing by month

 

Marginale druk: op het randje van de mogelijkheden

De ministeries van Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben onderzoek gedaan naar welke huishoudens na invoering van de maatregelen van het kabinet Rutte III nog te maken hebben met een (plotselinge) hoge marginale druk.

Hoekstra verwacht hogere opbrengst dividendbelasting in 2019

De dividendbelasting levert in 2019 eenmalig extra inkomsten op. Dit komt door een tweetal beleidswijzigingen. Per 2020 wordt het tarief in box 2 verhoogd naar 26,25%....Bovendien stelt het kabinet voor per 2022 maatregelen te nemen om excessief lenen door dga’s van de eigen vennootschap tegen te...

Geen schending verdedigingsbeginsel bij btw-naheffing

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de heer X expliciet en vooraf in de gelegenheid is gesteld om een verklaring te geven voor de aansluitingsverschillen en argumenten aan te voeren op grond waarvan de btw-naheffing geheel of gedeeltelijk achterwege zou moeten blijven.

Mogelijke aanpassing belastingverdrag Nederland – Duitsland

Het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland wordt mogelijk aangepast ten aanzien van het pensioenartikel in verband met bepaalde Duitse socialezekerheidsuitkeringen waar dit artikel ook op ziet....Dat schrijft Staatssecretaris Snel van Financiën aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de...

Kosten extra woning bij chronische rugklachten zijn geen specifieke zorgkosten

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de in verband met de chronische rugklachten van A gemaakte kosten voor de tweede woning niet zijn aan te merken als uitgaven voor specifieke zorgkosten....Volgens het hof is de huurwoning niet aan te merken als een verpleeginrichting.

<p>Nabestaandenlijfrente en fictief legaat</p>

Een man overlijdt en de door hem gesloten lijfrenteverzekering komt tot uitkering. Zijn jongste dochter aanvaardt de begunstiging. De lijfrente kwalificeert weliswaar als fictief legaat maar de dochter hoeft de uitkeringen niet aan de nalatenschap te vergoeden omdat dit onredelijk is, zo besluit Hof

Inspecteur is gebonden aan afgegeven A1-verklaring: Rijnvarende is in Nederland verzekerd

Hof Den Haag oordeelt dat X geen recht heeft op vrijstelling van de verschuldigde PVV. Gelet op de uitspraak van de CRvB is de door de SVB afgegeven A1-verklaring in stand gebleven....Op grond van de jurisprudentie van de Hoge Raad is de inspecteur dan gebonden aan deze verklaring.

<p>Aanpassen variatie pensioen</p>

Pensioengerechtigden die nog geen AOW ontvangen, kunnen de variatie van hun pensioen aanpassen. De Verzamelwet SZW 2020 gaat dit mogelijk maken.

Onjuist standpunt SVB over verzekeringsplicht Rijnvarende leidt niet tot schadevergoedingsplicht inspecteur

Hof Den Haag wijst de verzoeken van X om vergoeding van de door hem geleden (im)materiële schade af. De inspecteur heeft in de bezwaar- en beroepsfase niet een bij voorbaat onhoudbaar standpunt ingenomen en dat tot in hoger beroep gehandhaafd.

<p>Franse economen pleiten voor mondiale samenwerking tegen belastingontwijking</p>

"Laat andere landen de achterstallige belastingen heffen die belastingparadijzen weigeren op te leggen aan multinationals." Deze bijzondere remedie tegen belastingontwijking...stellen de twee Franse economen Emmanuel Saez en Gabriel Zucman voor in hun nieuwe boek The Triumph of Injustice: How the...
Top