september, 2019

now browsing by month

 

<p>’Vrijstelling overdrachtsbelasting gaat starter niet helpen'</p>

Een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor starters op de huizenmarkt gaat niet veel verschil maken. Dat concludeert De Hypotheker na een peiling onder klanten....Dat meldt het AD.

<p>Fiscus eist miljard van tabaksgigant BAT</p>

De Nederlandse Belastingdienst eist 1 miljard euro van tabaksfabrikant British American Tobacco (BAT) wegens vermeende belastingontwijking tussen 2003 en 2016....Dat meldt NRC.

Behandeling onjuiste bezwaargrond door inspecteur leidt in beroep tot niet-ontvankelijkheid

Rechtbank Den Haag verklaart het beroep van X niet-ontvankelijk. In beroep komt vast te staan dat X geen bezwaar heeft willen maken in verband met een individuele buitensporige last....X heeft dan geen procesbelang.

Geen arbeidskorting bij genieten IVA-uitkering

Rechtbank Den Haag oordeelt dat X geen recht heeft op arbeidskorting voor zijn IVA-uitkering. De IVA-uitkering vormt loon uit vroegere dienstbetrekking.

Wijzigingsprotocol belastingverdrag Zwitserland ter stilzwijgende goedkeuring naar Tweede Kamer

Minister Blok van Buitenlandse Zaken heeft het wijzigingsprotocol bij het belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland (35 278) ter stilzwijgende goedkeuring naar de Tweede Kamer gestuurd.

Nederland mag bij migrerende werknemers verzekeringsplicht niet als voorwaarde stellen voor recht op AOW

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het niet in strijd met het EU-recht is dat migrerende werknemers met een mini-job in Duitsland in Nederland niet zijn verzekerd voor de volksverzekeringen....Wel is het in strijd met het EU-recht dat Nederland het recht op AOW afhankelijk stelt van een...

<p>Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid hypotheek succesvol afgedwongen</p>

Een vrouw vordert ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid, tien jaar nadat haar relatie met de man verbroken is. Haar vordering slaagt. Als ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid niet mogelijk blijkt, moet de man de woning verkopen, zo oordeelt Rechtbank Rotterdam

<p>De eigen woning in 2020</p>

Volgend jaar wijzigt de eigenwoningregeling op enkele belangrijke punten. 

Gemachtigde die dreigt te worden geweigerd door fiscus heeft recht om zienswijze te geven

De Raad van State oordeelt dat een gemachtigde die dreigt te worden geweigerd door een bestuursorgaan de mogelijkheid moet krijgen zijn zienswijze naar voren te brengen....Dit is in dit geval niet gebeurd, maar toch houdt het besluit van de Belastingdienst om X te weigeren stand.

Gemeente mag iedere woning op vakantiepark betrekken in rioolheffing

Rechtbank Den Haag oordeelt dat het de gemeente vrijstaat om bij de rioolheffing slechts gedeeltelijk aan te sluiten bij de objectafbakening zoals die geldt in de Wet WOZ.
Top