november, 2019

now browsing by month

 

Geen bevoegdheidsgebrek bij aanslagen rioolheffing

Hof Den Haag oordeelt anders dan de rechtbank dat de aanslagen rioolheffing bevoegdelijk zijn opgelegd. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art....81 Wet RO).

Commanditair vennoot van cv die vakantiewoningen verhuurt voldoet niet aan urencriterium

Hof 's-Hertogenbosch beslist dat de commanditair vennoot van een cv die vakantiewoningen verhuurt niet voldoet aan het urencriterium. Zij komt niet in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek en de willekeurige afschrijving voor startende ondernemers....De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of...

Woning van uitgezonden werknemer kwalificeert als eigen woning ondanks bruikleenovereenkomsten

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat belanghebbendes woning een eigen woning in de zin van de uitzendregeling is ondanks dat de woning op grond van bruikleenovereenkomsten ter beschikking staat aan derden....De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 Wet...

Navorderingsaanslagen van miljoenen voor handelaar in hennep

Hof ’s-Hertogenbosch houdt de navorderingsaanslagen IB 2010 en 2011 in stand doch vermindert de boeten met 20% tot ruim € 400.000. Dat de inspecteur de inkomsten ook bij de zakenpartner van X heeft belast, is volgens het hof niet willekeurig omdat het niet duidelijk is wie de genieter van het

Pensioenverevening en ingehouden Zvw op aan ex-echtgenote doorbetaald pensioen

Hof Amsterdam oordeelt in navolging van de rechtbank dat het gehele pensioen van X - inclusief het aan zijn ex-echtgenote Y doorbetaalde deel - terecht is aangemerkt als bijdrage-inkomen in de zin van de Zvw....Op het pensioen van X zijn de juiste bedragen aan bijdragen Zvw ingehouden.

Gecorrigeerde vervangingswaarde dagactiviteitencentrum aan de hand van Taxatiewijzer juist vastgesteld

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de heffingsambtenaar van de gemeente Ede bij de bepaling van de gecorrigeerde vervangingswaarde volgens de Taxatiewijzer terecht de levensduur van de installaties heeft verlengd en terecht geen correctie voor functionele veroudering heeft toegepast.

<p>Percentage drempelinkomen zorgtoeslag neerwaarts aangepast</p>

Met ingang van het berekeningsjaar 2020 wijzigen de percentages van het drempel- en toetsingsinkomen voor de zorgtoeslag. Het normpercentage van het drempelinkomen gaat structureel omlaag met 0,19%....De verlaging is geregeld in een wijzigingsbesluit van 24 oktober 2019, dat is gepubliceerd op 6...

<p>’Bijna 13 miljard jaarlijks witgewassen in Nederland'</p>

Jaarlijks wordt bijna 13 miljard euro aan crimineel geld in Nederland witgewassen. Het grootste deel daarvan is afkomstig uit Nederland zelf, zo blijkt uit nieuw onderzoek van hoogleraar economie Brigitte Unger van de Universiteit Utrecht....Als doorvoerland van crimineel geld blijkt Nederland...

<p>Belastingdruk huishoudens nauwelijks veranderd</p>

Nederlandse huishoudens waren vorig jaar gemiddeld 38,5 procent van hun bruto-inkomen kwijt aan belasting en premies. Daarmee is de belastingdruk min of meer gelijk gebleven aan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

<p>Fiscus: klacht klokkenluider wél aangekaart</p>

De Belastingdienst zegt wel degelijk aan de slag te zijn gegaan met de waarschuwingen van een klokkenluider dat de dienst zich niet aan de wet hield. De klokkenluider zegt dat hij jarenlang tot op het allerhoogste niveau op dovemansoren is gestuit.
Top