december, 2019

now browsing by month

 

<p>Main benefit test ongewijzigd na geschrapte kunstmatigheidseis</p>

Met één pennenstreek heeft de Tweede Kamer per amendement duidelijk gemaakt dat er geen aanvullende kunstmatigheidseis bestaat om te voldoen aan de main benefit test uit de nieuwe meldplicht voor grensoverschrijdende constructies....Volgens EY-partner Arjo van Eijsden heeft de Kamer de test hiermee...

Inkomsten uit btw-fraude zijn niet te hoog geschat

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur de voorlopige aanslag redelijkerwijs kon opleggen zoals hij heeft gedaan. Ook is de aanslag niet te hoog vastgesteld....Uit het strafproces is namelijk gebleken dat X ook in 2011 was betrokken bij btw-carrouselfraude.

<p>Geen BOR bij verkrijging verhuurd benzinestation</p>

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat geen recht bestaat op toepassing van de BOR. Onder verwijzing naar de wetsgeschiedenis van de BOR stelt het hof vast dat sprake moet zijn van een materiële onderneming en dat dat niet het geval is.

<p>Reactie NOB op internetconsultatie Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen</p>

De NOB stelt een aantal kritische vragen over de, in het conceptwetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen, voorgestelde mogelijkheid dat deelnemers tot 10% van hun opgebouwde pensioen ineens kunnen opnemen op de pensioeningangsdatum....Dit staat in de reactie van de Orde op het...

Geen BOR bij verkrijging verhuurd benzinestation

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat geen recht bestaat op toepassing van de BOR. Onder verwijzing naar de wetsgeschiedenis van de BOF stelt het hof vast dat sprake moet zijn van een materiële onderneming....Nu er bij voortgezet ondernemerschap slechts sprake is van een subjectieve onderneming en...

Rechtbank wijst zaken volgens hof terecht terug naar inspecteur

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de rechtbank de zaken terecht naar de inspecteur heeft teruggewezen. Tussen X en de inspecteur bestaat namelijk verschil van mening over de feiten en de waardering daarvan voor de beslechting van het geschil: of de activiteiten een bron van inkomen vormen.

Uitstel voor IB-aangifte verlengt volgens A-G altijd navorderingstermijn

A-G IJzerman is van mening dat het verleende uitstel beslissend is en dat niet van belang is of pas om uitstel is verzocht na het indienen van de aangifte....Art. 16 lid 3 AWR eist namelijk alleen dat uitstel is verleend en niet meer dan dat.

Uitstel voor IB-aangifte verlengt volgens A-G altijd navorderingstermijn. Geen grove schuld voor niet controleren van aangiften?

A-G IJzerman is van mening dat het verleende uitstel beslissend is en dat niet van belang is of pas om uitstel is verzocht na het indienen van de aangifte....De vergrijpboetes zijn volgens de A-G terecht omdat er geen algemene verplichting bestaat om de aangiften van de adviseur te controleren.

<p>NOB voorstander van spontaan aangemelde amici curiae</p>

De NOB zou de inzet van de amicus curiae (meedenkers) breder willen invullen dan in het conceptvoorstel Wet amicus curiae en kruisbenoemingen hoogste bestuursrechtspraak wordt voorgesteld....Dit staat in de reactie van de Orde op het ter internetconsultatie aangeboden conceptwetsvoorstel. De Orde...

Geen hogere aftrek negatieve inkomsten eigen woning dan eigen aandeel

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat buitenlands belastingplichtige X geen hoger bedrag aan negatieve inkomsten uit eigen woning in aanmerking kan nemen dan zijn eigen aandeel.
Top