januari, 2020

now browsing by month

 

<p>BV-eigenaren klagen over aangiftesysteem Belastingdienst</p>

Ondernemers met een besloten vennootschap klagen over een nieuw aangiftesysteem voor de belasting, waar ze ineens voor moeten betalen. Waar ze voorheen gratis met een gebruikersnaam en wachtwoord via de site aangifte konden doen, moeten ze dat nu doen via "E-herkenning"....Daardoor moeten ze extra...

<p>Onderzoek naar onvolledige dossiers toeslagenaffaire</p>

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) laat onafhankelijk onderzoek doen naar de onvolledige dossiers die naar gedupeerden in de toeslagenaffaire zijn gestuurd....Dat schrijft de bewindsman aan de Tweede Kamer.

<p>FNV: Schaf kinderopvang- en zorgtoeslag af</p>

De kinderopvangtoeslag en de zorgtoeslag kunnen beter worden afgeschaft. Dat zegt FNV-vicevoorzitter Tuur Elzinga in De Telegraaf. Volgens hem is het huidige toeslagenstelsel "nodeloos gecompliceerd" en moet nodig op de schop.

Vastgestelde tekortkomingen in hoofdprocedure zijn bepalend voor toetsingskader in schadestaatprocedure

Hof Arnhem-Leeuwarden bekrachtigt het vonnis van de Rechtbank Overijssel en oordeelt dat terecht alleen die schadeposten in aanmerking zijn genomen die zijn veroorzaakt door de in de hoofdprocedure vastgestelde tekortkoming.

Geen deelnemingsvrijstelling volgens A-G voor rente over earn-outvergoeding en antispeculatievergoeding

Advocaat-generaal Wattel concludeert dat de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing is op moratoire interesten wegens te late betaling. De A-G stelt daarbij vast dat de wettelijke rente en de contractuele rente niet als tegenprestatie zijn overeengekomen.

<p>Nieuwe maatregelen in aanpak witwassen</p>

Trustkantoren mogen niet langer gebruikt worden als doorstroomvennootschap. Dat is één van de drie nieuwe maatregelen in het plan van aanpak witwassen. Dat schrijven de Minister van Financiën en die van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer.

Bewijslastverdeling voor vermindering BPM niet in strijd met discriminatieverbod

De Hoge Raad oordeelt dat X bv een vermindering van BPM claimt, zodat zij de daartoe benodigde feiten moet stellen en bij betwisting aannemelijk moet maken....X bv moet bewijzen dat en in hoeverre beschadigingen een waardedaling ten opzichte van de koerslijstwaarde tot gevolg hebben.

Hoge Raad volgt uitleg Hof ’s-Hertogenbosch in proefprocedure over term aanhorigheden

De Hoge Raad sluit zich aan bij de uitleg die Hof ’s-Hertogenbosch in een proefprocedure van veehouders heeft gegeven aan de term ‘aanhorigheden’. Volgens het hof is beslissend of het bouwwerk behoort bij dat gebouw, daarbij in gebruik en daaraan dienstbaar is....Dat oordeel is juist.

Besluit WOB-verzoek inzake fiscale behandeling defence counsels

Namens de Minister van Buitenlandse Zaken is een besluit genomen op een WOB-verzoek inzake de fiscale behandeling van defence counsels en hun teams, dat wil zeggen personen betrokken bij de verdediging van verdachten voor de in Nederland gevestigde internationale (straf) hoven en tribunalen.

BTW-vrijstelling voor medische diensten niet van toepassing op coördinatiedienst zorggroep

De Hoge Raad oordeelt dat de medische BTW-vrijstelling niet geldt voor de diensten van de Zorggroep. Hierbij is niet van belang of de Zorggroep is aangewezen als zorginstelling op grond van de Kwaliteitswet zorginstellingen.
Top