januari, 2020

now browsing by month

 

Het Verenigd Koninkrijk verlaat de Europese Unie (update)

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de Europese Unie (EU) verlaten op 31 januari 2020.

Uitstel loonaangifte 2020 voor ondernemers die overstappen naar Mijn Belastingdienst Zakelijk

Wilt u loonaangifte 2020 doen in Mijn Belastingdienst Zakelijk, het nieuwe portaal voor ondernemers? En moet u daarvoor nog eHerkenning aanschaffen? Dan krijgt u automatisch uitstel voor de loonaangifte en betaling tot 1 juli 2020.

<p>24.000 ondernemers krijgen uitstel van loonaangifte</p>

Ondernemers krijgen uitstel voor de aangifte van loonbelasting. Dat meldt minister Knops van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer, na het losbarsten van een storm van kritiek op het vanaf 1 februari verplichte inlogsysteem eHerkenning. Zij krijgen nu tot 1 juli uitstel....Het gaat om...

Hoge Raad wijst zaak terug omdat behandeling door rechtbank onvolledig was

De Hoge Raad oordeelt dat de behandeling van het beroep van X door de rechtbank niet volledig is geweest.

<p>Restwaarde onroerende zaak kan ook zijn bereikt als de onroerende zaak nog in gebruik is</p>

De Hoge Raad oordeelt dat uit de wetsgeschiedenis blijkt dat geen steun is te vinden voor de opvatting dat de restwaarde van een onroerende zaak niet kan worden bereikt zolang dat object nog in gebruik is bij de eigenaar/gebruiker en dezelfde functie als daarvoor vervult.

Hoge Raad corrigeert hofoordeel over ontvankelijkheid bezwaar na statutaire naamswijziging

De Hoge Raad oordeelt dat de beslissing van Hof Den Haag over de ontvankelijkheid van het bezwaar van X bv na de statutaire naamswijziging in cassatie niet houdbaar is.

Vrijspraak strafzaak heeft beperkte gevolgen voor belastingaanslagen

De Hoge Raad oordeelt dat gedragingen waarvan de heer X door de strafrechter is vrijgesproken door minder strenge bewijsregels of op grond van aanvullend bewijs door de belastingrechter toch bewezen verklaard kunnen worden....De belastingrechter mag echter door zijn optreden, de motivering van zijn...

Rechter moet in WOZ-procedure beslissen of proceskostenvergoeding voor taxatierapport in- of exclusief btw is

De Hoge Raad oordeelt dat de rechter in een WOZ-procedure moet beslissen of de proceskostenvergoeding voor een taxatierapport in of exclusief btw is.

Enkel overleggen betalingsbewijzen onvoldoende voor motivering bezwaar

De Hoge Raad is het met het hof eens dat er geen sprake is van kosten die X redelijkerwijs heeft moeten maken. X heeft weliswaar in de bezwaarfase de betalingsbewijzen opgestuurd, maar hier geen enkele toelichting op gegeven....X heeft geen recht op een proceskostenvergoeding voor de...

Geen aftrekbeperking voor traplift zonder WMO-voorziening

De Hoge Raad oordeelt dat de parlementaire geschiedenis onvoldoende aanknopingspunten biedt om de WMO-aftrekbeperking ruimer uit te leggen dan uit de tekst voortvloeit....De aftrekbeperking is dus uitsluitend van toepassing als een WMO-voorziening is verstrekt en vanwege de draagkracht een eigen...
Top