maart, 2020

now browsing by month

 

<p>Duizenden bedrijven vragen banksteun, vooral horeca en retail</p>

Nederlandse banken hebben inmiddels duizenden steunverzoeken van noodlijdende ondernemers ontvangen wegens de coronacrisis. Meerdere banken zegden bijna twee weken geleden toe ondernemers zes maanden uitstel te geven voor het aflossen van lopende leningen....Ook verschaffen enkele banken...

Beperkt aantal RDW-keuringen door corona (update)

In verband met het coronavirus heeft de RDW het keuringsaanbod sinds half maart beperkt. Dat houdt onder meer in dat importkeuringen op een RDW-keuringsstation niet mogelijk zijn. Wel biedt de RDW voor bepaalde bedrijven en bepaalde voertuigen een tijdelijke procedure. Hier leest u wat dat betekent voor de aangifte van bpm.

Geen mrb-gehandicaptentarief voor gewone bestelauto

Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat de heer X niet in aanmerking komt voor het lage tarief. Hulpmiddelen in de zin van de Wet MRB 1994 moeten een gehandicapte persoon namelijk normaal laten functioneren en de bestelauto moet voor het vervoer hiervan en het vervoer van de gehandicapte persoon

Verzekeringsplicht voor uitzendkracht met betaald UK-verlof

De Centrale Raad van Beroep oordeelt dat op de heer X de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving van toepassing is. In circa tien maanden verricht X namelijk al zijn daadwerkelijke werkzaamheden in Nederland en ontvangt ongeveer een derde van zijn totale salaris uit deze dienstbetrekking.

Onduidelijkheid over aanwijsregels Rijnvarenden en rol van SVB

De Centrale Raad van Beroep oordeelt dat de heer X voor 2010 onnodig lang in het onzekere is gelaten. De SVB krijgt daarom de opdracht in zoverre alsnog een inhoudelijk besluit te nemen....Vanwege de ruime discretionaire bevoegdheid van de SVB en het inmiddels gestarte overleg met andere...

<p>Snel duidelijkheid gewenst over fiscale maatregelen coronacrisis</p>

Het omvangrijke noodpakket waarmee het kabinet het bedrijfsleven door de coronacrisis heen wil helpen, bevat ook enkele fiscale maatregelen, zoals een versoepeling van de regeling voor bijzonder uitstel van belastingbetaling....De snelheid waarmee het pakket is gelanceerd, gaat gepaard met de...

Geen wijzigingen in assurantiebelasting

Het kabinet is niet van plan wijzigingen aan te brengen in het tarief of de vrijstellingen in de assurantiebelasting. Dat schrijft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst aan de Tweede Kamer....Aanleiding is een door Dialogic uitgevoerde evaluatie.

<p>NOW-regeling klaar, loketten open vanaf 6 april</p>

De voorwaarden van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) zijn bekend gemaakt. UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen....Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.

Gevolgen voorstel afschaffen zorgtoeslag nog onduidelijk

Een voorstel van twee professoren om de zorgtoeslag af te schaffen, waarbij er geen inkomenseffecten zouden zijn, is zonder verdere uitwerking niet goed in te schatten op uitvoerbaarheid voor de Belastingdienst....Dat schrijft minister Van Rijn voor Medische Zorg in antwoord op Kamervragen aan de...

Compensatie draf- en rensport voor Wet kansspelen op afstand bekend

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomst van de gesprekken met de draf- en rensport over de compensatie en afdrachten naar aanleiding van de invoering van de Wet kansspelen op afstand per 1 januari 2021.
Top