april, 2020

now browsing by month

 

Tienjarentermijn voor terugvordering steun geldt voor EC en niet voor nationale autoriteiten

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de termijn van tien jaren om de steun terug te vorderen alleen maar betrekking heeft op de bevoegdheden van de EC om steun terug te vorderen....Deze termijn kan dus niet worden toegepast op de procedure voor de terugvordering van onrechtmatige steun door de...

Voor cryosauna geen verlaagd tarief baden

Rechtbank Gelderland oordeelt dat een behandeling in een cryosauna niet valt onder het verlaagde tarief voor het gelegenheid geven tot baden. Ook kan de behandeling niet worden gelijkgesteld met een traditioneel saunabezoek.

<p>Kabinet denkt aan publiek gefinancierde kinderopvang</p>

Het kabinet onderzoekt of de kinderopvang een publiek gefinancierde basisvoorziening kan worden. Het huidige stelsel met een inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag is te complex en brengt veel ouders in problemen.

<p>Versoepelde uitstel van belastingbetaling vertoont ‘fiscale scheurtjes'</p>

De vanwege de coronacrisis zéér welkome vergaande versoepeling van het bijzonder uitstel van belastingbetaling begint 'fiscale scheurtjes' te vertonen....Zo zijn er vraagtekens te plaatsen bij wat er over dit uitstelbeleid is opgenomen in het geactualiseerde Besluit noodmaatregelen coronacrisis en...

<p>Tweede deelrapport van Interdepartementaal Beleidsonderzoek Toeslagen</p>

Het tweede deelrapport van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Toeslagen is door staatssecretaris van Huffelen van Financiën aangeboden aan de Tweede Kamer.

Volgens HvJ EU mag onder bepaalde omstandigheden BTW-aftrekmethode worden gewijzigd

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het niet in strijd met het EU-recht is dat Portugal gemengd belastingplichtigen verbiedt om van BTW-aftrekmethode te veranderen nadat de definitieve evenredige aftrek is vastgesteld....Onder bepaalde omstandigheden is dat echter wel in strijd met het EU-recht.

HVJ EU onbevoegd in oude Hongaarse BTW-zaak

Het Hof van Justitie van de Europese Unie stelt vast dat de door de aannemer verrichte dienst is verricht en de BTW dus verschuldigd is geworden vóór de toetreding van Hongarije tot de EU....Het Hof van Justitie EU is dan niet bevoegd om de vragen van de Hongaarse rechter te beantwoorden.

<p>Brussel breidt onderzoek Nederlandse belastingdeal Ikea uit</p>

De Europese Commissie breidt haar diepgaande onderzoek naar belastingdeals in Nederland in 2006 en 2011 met meubelgigant IKEA uit.

Verschil in belastingheffing bij gepensioneerde Italianen die in Portugal wonen is geoorloofd

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het niet in strijd met het EU-recht is dat het pensioen van Italiaanse ambtenaren die in Portugal wonen in Italië wordt belast....Dit terwijl het pensioen van gepensioneerde Italianen uit de particuliere sector in Portugal wordt belast.

Nederland mag ook heffen over pensioen dat niet is aangepast aan Witteveenkader

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat aan alle voorwaarden van het pensioenartikel uit het Belastingverdrag NL - België is voldaan en dat de heffing over het pensioen dus (ook) aan Nederland is toegewezen.
Top