mei, 2020

now browsing by month

 

<p>Geen hogere BPM voor auto’s door nieuwe CO2-test</p>

De nieuwe CO2-test waarmee de BPM voor auto's wordt berekend, levert de schatkist niets extra's op. De autobranche trok een eerder onderzoek hiernaar in twijfel en zei dat de testmethode WLTP ervoor zorgt dat autokopers meer belasting gaan betalen....Een 'second opinion' wijst uit dat dit niet het...

<p>Gevolgen bedrijfseconomisch ontslag voor verlengde NOW</p>

Bedrijven die voor een grote reorganisatie staan en gebruikmaken van de verlengde NOW, moeten vanaf 29 mei 2020 rekening houden met aanvullende voorwaarden uit het nieuwe noodpakket....Dit houdt onder meer in dat bedrijven die om bedrijfseconomische redenen meer dan twintig mensen moeten ontslaan...

Rechtbank gaat voorbij aan tegenstrijdig subsidiair standpunt

Rechtbank Oost-Brabant oordeelt dat het primair bepleiten van een lagere WOZ-waarde en het subsidiair bepleiten van een hogere WOZ-waarde in strijd is met de goede procesorde.

Bronbelasting op dividendstromen naar belastingparadijzen in 2024

Het kabinet is van plan om vanaf 2024 een nieuwe bronbelasting op dividendstromen naar belastingparadijzen in te voeren. Dat is weer een stap in de strijd tegen belastingontwijking, aldus staatssecretaris Vijlbrief van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer....De nieuwe bronbelasting is...

<p>Belastingdienst gaat scherper controleren op verhuurinkomsten van Airbnb</p>

De Belastingdienst gaat scherper controleren of belastingplichtigen die hun huis of een gedeelte daarvan tijdelijk verhuren via platforms als Airbnb deze inkomsten wel opgeven....Dit kan tientallen miljoenen euro’s per jaar opleveren.

<p>Bezitseis voor SW-bedrijfsopvolgingsregeling geldt per IB-onderneming</p>

De Hoge Raad oordeelt dat de holding meerdere objectieve ondernemingen exploiteert en dat de bezitseis moet worden toegepast op iedere afzonderlijke onderneming.

<p>Geen aparte SW-bezitseis na aankoop activa/passiva</p>

De Hoge Raad oordeelt dat de SW-bedrijfsopvolgingsregeling ook kan worden toegepast op een deel van het ondernemingsvermogen dat is verkregen in de vijf jaar voorafgaande aan de verkrijging door de heer X1 en toen een zelfstandige onderneming was.

Roemeense regeling waarbij facturen niet meer gecorrigeerd kunnen worden is volgens A-G in strijd met EU-recht

Advocaat-generaal Bobek concludeert dat Roemenië in strijd met het EU-recht handelt door niet toe te staan dat Terracult haar facturen corrigeert, alleen maar omdat naar aanleiding van een belastingcontrole reeds een definitief geworden aanslag is opgelegd.

<p>NOB vraagt om uitstel van invoering CO2-heffing op industrie</p>

De NOB vraagt om uitstel van invoering van het wetsvoorstel Wet CO2-heffing op industrie. Door de coronacrisis lijkt het de Orde onverstandig bedrijven met een extra belasting financieel nog meer onder druk te zetten....Dit schrijft de NOB in haar reactie op de internetconsultatie Wet CO2-heffing...

Teruggaaf omzetbelasting op zonnepanelen voor vrijgestelde muziekvereniging

Hof Den Haag oordeelt dat een vrijgestelde muziekvereniging recht heeft op teruggaaf van omzetbelasting op gekochte zonnepanelen doordat deze voor belaste prestaties worden gebruikt.
Top