juli, 2020

now browsing by month

 

WOZ-waarde woning is niet gelijk aan betaalde koop/aanneemsom

Rechtbank Noord-Holland beslist dat zowel de heffingsambtenaar als X de WOZ-waarde van diens woning niet aannemelijk hebben gemaakt. De rechtbank stelt de waarde in goede justitie vast.

A-G beantwoordt prejudiciële vragen over uitleg pensioenartikel in Belastingverdrag met Portugal

A-G Wattel concludeert dat Nederland de WAO-uitkering van X, die in Portugal woont, alleen mag belasten als wordt voldaan aan alle voorwaarden van art....18 lid 2 Belastingverdrag NL - Portugal.

Rekenrente van 4% is ook in 2014 niet in strijd met goed koopmansgebruik

Hof Amsterdam oordeelt dat het hanteren van een rekenrente van 4% bij het waarderen van een pensioenverplichting niet in strijd is met goed koopmansgebruik....Ook is er geen strijd met art. 1 EP EVRM en maakt X niet aannemelijk dat een individuele en buitensporige last aanwezig is.

<p>CDA pleit voor uitstel btw-ondernemers wegens storing</p>

Op dit moment zijn er technische problemen op Mijn Belastingdienst en Mijn Belastingdienst Zakelijk waardoor burgers en bedrijven niet kunnen inloggen....CDA-kamerlid Omtzigt pleit voor uitstel bij de btw-aangifte omdat 31 juli de laatste dag is dat ondernemers hun kwartaalaangifte kunnen indienen.

<p>Betalingsregelingen voorkomen directe afrekening exitheffingen na emigratie</p>

Bij emigratie eindigt vaak het (onbeperkte) Nederlandse heffingsrecht. Om de ontstane maar nog niet gerealiseerde voordelen toch te kunnen belasten, gelden eindafrekeningsbepalingen....Bij die 'exitheffingen' speelt het Unierecht een belangrijke rol.

<p>’Duitsland en Italië kunnen alsnog bronbelasting heffen na Apple-zaak'</p>

"Landen als Duitsland en Italië kunnen met recht zeggen dat ze door het Apple zijn misleid. Na de uitspraak van het Gerecht kunnen deze landen alsnog een bronbelasting opleggen aan het techconcern." Dat zegt de fiscalist Theo Koelman in het FD.

Geen € 15.000 schadevergoeding voor kansloze rechtzoeker

Hof Amsterdam oordeelt in hoger beroep dat de processtukken van X naar een vast patroon zoekraken en dat hij er desondanks niet toe overgaat om deze aangetekend te verzenden....Zijn vordering van € 15.000 schadevergoeding kan uitsluitend bij de civiele rechter worden ingesteld.

Proceskostenvergoeding voor niet tijdig beslissen op aanvraag van WOZ-waarden

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat het beroep niet-ontvankelijk is door het alsnog beslissen op de aanvraag, maar dat een proceskostenvergoeding en een vergoeding van het griffierecht op zijn plaats is.

Door heffingsambtenaar toegepaste waardedruk voor hoogspanningskabels voldoende

Rechtbank Noord-Holland beslist dat de heffingsambtenaar bij het vaststellen van de WOZ-waarde voldoende rekening heeft gehouden met het waardedrukkende effect van de zich boven de woning bevindende hoogspanningskabels.

Als beroepschrift doorgestuurd bezwaar strandt op formele gronden

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat het beroep van X bv kennelijk niet-ontvankelijk is.
Top