augustus, 2020

now browsing by month

 

Geen culturele btw-vrijstelling voor bridge, schaken, dammen en go

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat bridge, schaken, dammen en go niet kunnen delen in de culturele btw-vrijstelling....Genoemde denksporten worden in de maatschappij onvoldoende in verband gebracht met cultureel erfgoed.

<p>Teruggave btw bij oninbare vorderingen moet sneller</p>

Als een ondernemer openstaande vorderingen niet betaald krijgt, kan de reeds afgedragen btw worden teruggevraagd bij de Belastingdienst. De Belastingdienst hanteert hiervoor een termijn van één jaar....In tijden van liquiditeitskrapte zoals nu met de coronacrisis moet deze teruggave veel sneller...

Actieplan EC voor eerlijke en eenvoudige belastingheffing

Minister Blok van Buitenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over twee nieuwe voorstellen van de Europese Commissie en de fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC)....Het betreft onder andere een voorstel voor eerlijke en eenvoudige...

<p>PVV: verlaag het lage btw-tarief tijdelijk naar nul procent</p>

De PVV pleit in aanloop naar Prinsjesdag 2020 voor een verlaging van het lage btw-tarief van negen procent naar tijdelijk nul procent.

Toeslagouders niet al in juni 2019 gecompenseerd door wens tot maatwerk

Staatssecretaris Van Huffelen van Financiën antwoordt op Kamervragen van de leden Alkaya en Kwint (beiden SP) dat het feit dat de toeslagouders niet al in juni 2019 zijn gecompenseerd werd veroorzaakt door de wens tot maatwerk.

<p>Woondelenvrijstelling in mindering op WOZ-waarde</p>

Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt dat de woondelenvrijstelling met betrekking tot de gebruikersbelasting OZB in mindering komt op de WOZ-waarde.

Wrakingsverzoek na aankondiging van digitale zitting moet sneller

De Wrakingskamer van Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het wrakingsverzoek niet-ontvankelijk is omdat het ongeveer 2,5 week na ontvangst van de uitnodiging is gedaan.

In 2016 nabetaalde bijstandsuitkering over 2014-2015 is in 2016 belastbaar

Hof Amsterdam oordeelt dat X niet aannemelijk maakt dat de nabetaling over de jaren 2014 en 2015 vóór 2016 is verrekend, ter beschikking is gesteld, rentedragend is geworden of vorderbaar en inbaar is geworden....X heeft de nabetaling dan ook in 2016 genoten en deze is in dat jaar belastbaar.

<p>Gebruik koerslijsten AutotelexPro bij aangifte is niet bindend</p>

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat voor zeven auto’s alsnog koerslijsten van Eurotaxglass’s mogen worden toegepast met een 5% correctie voor ‘bijstelling dealersituatie’ en een 10% correctie voor ‘bijstelling marktsituatie’.

<p>Wraken van wrakingskamer is misbruik van procesrecht</p>

De Wrakingskamer van Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het verzoek tot wraken van de wrakingskamer in redelijkheid niet anders kan worden verstaan dan als aanwending van de bevoegdheid tot wraking voor een ander doel dan waarvoor deze is gegeven.
Top