september, 2020

now browsing by month

 

Geen fraus legis voor creëren boekverlies op woning

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de vermogensetikettering van de woning moet worden gevolgd, ongeacht of mogelijk toen al duidelijk was dat deze na vijf maanden het ondernemingsvermogen weer zou verlaten

Onjuiste spelling van achternaam heeft geen gevolgen

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat het ontbreken van de umlaut in de naam van mevrouw X niet tot gevolg heeft dat geen belastingverplichting is ontstaan.

Start internetconsultatie conditionele bronbelasting op dividenden

Tot en met 23 oktober 2020 kunnen belangstellenden reageren op de internetconsultatie Wet invoering conditionele bronbelasting op dividenden. Met de invoering van een conditionele bronbelasting op dividenden worden per 1 januari 2024 betalingen van dividend naar landen die geen of te weinig

<p>Europese toezichthouder pleit voor meer samenwerking tegen dividendtrucs</p>

Nationale beurswaakhonden zoals de Autoriteit Financiële Markten moeten meer mogelijkheden krijgen om informatie uit te wisselen met belastingdiensten....Zo kunnen de instellingen samenwerken om fraude met bronbelasting op dividend te voorkomen. Dat schrijft het FD naar aanleiding van een rapport...

Verhoging investeringsaftrek Mijnbouwwet mogelijk al per 1 januari 2020

De verhoging van de investeringsaftrek voor de berekening van het winstaandeel van de Staat die in de Mijnbouwwet wordt geregeld, treedt mogelijk met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2020 in werking....De nota van wijziging bij het wetsvoorstel (35462, V-N 2020/33.15) maakt dit mogelijk.

Bezwaar tegen navorderingsaanslag is mede gericht tegen herziene verliesbeschikkingen

Hof Den Haag oordeelt dat uit de inhoud en strekking van het bezwaarschrift blijkt dat het bezwaar in wezen mede is gericht tegen de herziene verliesbeschikkingen, ook al heeft de indiener ervan het bezwaarschrift een afwijkende vorm of benaming gegeven.

Minder boekenonderzoeken en bedrijfsbezoeken Belastingdienst door coronacrisis

Door de coronacrisis heeft de Belastingdienst minder boekenonderzoeken en bedrijfsbezoeken kunnen uitvoeren. Dat blijkt uit de eerste voortgangsrapportage 2020 over de Belastingdienst die door de Staatssecretarissen van Financiën aan de Tweede Kamer is gestuurd.

Postblokkade maakt termijnoverschrijding niet verschoonbaar

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de heffingsambtenaar X terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard, nu X geen bewijs van verzending kan overleggen. De postblokkade waardoor X geen aanmaning ontving maakt de termijnoverschrijding niet verschoonbaar.

Ex-snijbloemenkweker handelt bij verkoop bouwgrond als BTW-ondernemer

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X bij de levering van het bouwterrein heeft gehandeld als BTW-ondernemer. De werkzaamheden die X heeft verricht zijn volgens het hof namelijk te vergelijken met die van een handelaar.

Oud-bestuurder blijft aansprakelijk voor belastingschulden vof

De Hoge Raad oordeelt dat de heer X terecht aansprakelijk is gesteld voor de BTW-naheffingsaanslagen die materieel zijn ontstaan in de periode waarin hij bestuurder was.
Top