oktober, 2020

now browsing by month

 

<p>Fiscaal onderdeel Dossier Coronavirus geactualiseerd</p>

De dossierpagina Belastingheffing materieel in het Dossier Coronavirus is uitgebreid en geactualiseerd.

<p>BIK-percentages kunnen worden aangepast in 2022</p>

De percentages van de baangerelateerde investeringskorting (BIK) kunnen in 2022 worden aangepast als blijkt dat het budget in 2021 al voor een groot deel is opgesoupeerd of juist niet voldoende wordt aangesproken. Dat antwoordt staatssecretaris Vijlbrief van Financiën op vragen naar aanleiding van...

Brussel daagt Nederland voor HvJ EU om regels grensoverschrijdende pensioenoverdracht

De Europese Commissie daagt Nederland voor het Hof van Justitie EU in verband met de Nederlandse belastingregels voor grensoverschrijdende overdracht van pensioenkapitaal en grensoverschrijdende uitvoering van pensioenregelingen. Volgens de Commissie zijn de voorwaarden in strijd met het...

Wetsvoorstel beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling wordt nog aangepast

Het wetsvoorstel beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling wordt nog aangepast door middel van een nota van wijziging. Dat antwoordt staatssecretaris Vijlbrief van Financiën bij de schriftelijke beantwoording van een deel van de vragen die zijn gesteld tijdens het eerste...

Vergeefs verzet tegen kennelijk ongegrondverklaring

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inhoudelijke behandeling van de BPM-zaak terecht achterwege is gebleven. Mocht de vereenvoudigde afdoening van een beroep al op de gespannen voet staan met het internationale recht, dan maakt de verzetsprocedure dit weer goed.

Besluit elektronisch procederen

Op 1 januari 2021 treedt het Besluit elektronisch procederen (Bep) in werking. Dit besluit biedt een regelgevend kader voor vrijwillig en verplicht elektronisch procederen in het civiele recht en het bestuursrecht. Het Bep bepaalt onder meer aan welke eisen een digitaal systeem voor...

<p>Gemeenten openen meldpunten voor gedupeerden toeslagenaffaire</p>

Diverse gemeenten hebben inmiddels een speciaal meldpunt of mailadres toeslagenaffaire geopend, waar gedupeerde ouders zich kunnen melden voor hulp en ondersteuning van de gemeente.

Mogelijke overschrijding volgens A-G van aanslagtermijn

A-G IJzerman is van mening dat verwijzing moet volgen om uit te zoeken en te beoordelen of het besluit tot aanslagoplegging over 1998 ordelijk in Polen aan de heer X bekend is gemaakt.

Kamer in woning is voor de waardering vergelijkbaar met appartementsrechten

Rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat bij de waardering de overdrachtsfictie meebrengt dat een kamer in een woning vergeleken kan worden met gesplitste appartementsrechten.

Mogelijke overschrijding volgens A-G van aanslagtermijn

A-G IJzerman is van mening dat verwijzing moet volgen om uit te zoeken en te beoordelen of het besluit tot aanslagoplegging over 1997 ordelijk in Polen aan de heer X bekend is gemaakt.
Top