oktober, 2020

now browsing by month

 

Geen navordering wegens lopend onderzoek naar fraude

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de inspecteur een ambtelijk verzuim heeft begaan door de IB-aangifte van de heer X niet te onderzoeken.

Geen navordering bij kleine IB-correcties van zorgkosten

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat sprake is van willekeur omdat bij andere belastingplichtigen met geringe correcties en repeterende onjuistheden toch van navordering is afgezien. De navordering moet in zoverre dus komen te vervallen.

Geen ambtelijk verzuim ondanks lopend onderzoek naar fraude

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat het aanvankelijk op beperkte schaal uitgevoerde onderzoek voor de inspecteur geen aanleiding hoefde te zijn om ook de IB-aangifte van de heer X te onderzoeken.

Geldig compromis over zorgbehandelingen in Suriname

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat X zich terecht beroept op het vertrouwensbeginsel. De inspecteur had namelijk eerst het compromis moeten opzeggen.

<p>Spaanse regering wil bedrijven en rijken hoger belasten</p>

De linkse Spaanse minderheidsregering van premier Pedro Sánchez wil komend jaar de belastingen verhogen voor grote ondernemingen en voor rijken die meer dan 200.000 euro per jaar verdienen of die over een vermogen beschikken waarvan de waarde groter is dan 10 miljoen euro.

Coronamaatregel grensarbeiders Nederland-Duitsland verlengd tot eind 2020

Duitsland en Nederland hebben de afspraken over de toepassing van het belastingverdrag voor grensarbeiders in verband met COVID-19, verlengd tot en met 31 december 2020. 

<p>Oogmerkvereiste voorkomt hypotheekrenteaftrek</p>

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat een hypothecaire geldlening die is aangegaan na de verwerving van de eigen woning, niet kwalificeert als eigenwoningschuld. De inspecteur heeft de renteaftrek terecht geweigerd.

CFC-maatregel wordt nog niet aangescherpt

De Controlled Foreign Company (CFC)-maatregel wordt nog niet aangescherpt, ondanks een aanbeveling van de adviescommissie belastingheffing multinationals en een aanbeveling in het rapport “Tax in times of Corona”. Het kabinet wil voor wat betreft de aanscherping van de CFC-maatregel de snel...

<p>Kabinet trekt half miljard extra uit voor coronasteun bedrijven</p>

Het kabinet trekt in totaal een half miljard euro extra uit voor steun aan door de coronacrisis getroffen bedrijven. Er komt een aantal nieuwe regelingen bij, met name voor de horeca en voor de evenementenbranche.

<p>Ook Wiebes en Rutte worden parlementair gehoord over toeslagaffaire </p>

De parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag gaat onder andere minister Wiebes van Economische Zaken en premier Rutte onder ede horen over hun rol in de affaire met de kinderopvangtoeslag. Dat heeft de commissie gemeld.
Top