november, 2020

now browsing by month

 

<p>Belastingfraudeur hoort een jaar celstraf eisen</p>

Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk, voor een ondernemer uit het Noord-Brabantse Veghel die wordt verdacht van belastingfraude tussen 2005 en 2016 via allerlei schimmige constructies in Samoa en Hong Kong en via Zwitserse bankrekeningen. Dankzij...

Naar aanleiding van (ambtshalve) aanslag ingediende aangifte aangemerkt als bezwaar

Rechtbank Zeeland-West-Brabant merkt de naar aanleiding van een (ambtshalve) aanslag alsnog ingediende aangifte aan als bezwaar.

Remittancebepaling staat toe dat Nederland schuldig gebleven Zwitserse rente mag belasten

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat Nederland de door B schuldig gebleven rente mag belasten. Uit de remittancebepaling volgt niet dat het bereik daarvan is beperkt tot inkomsten uit bronnen gelegen in een van de verdragsluitende staten.

Aanbod tot overname van aandelenpakket van 4,99% is geen koopoptie

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X niet aannemelijk maakt dat zij op of na 28 december 2009 het recht heeft gekregen op levering van het F-pakket. Niet is gebleken dat zij de verplichting tot betaling van € 2500 op zich heeft genomen.

Nota naar aanleiding van verslag wijziging wet vliegbelasting verschenen

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag betreffende het wetsvoorstel tot wijziging van de wet vliegbelasting (novelle) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Inspecteur heeft afschrijving op panden terecht gecorrigeerd

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X niet verder kan afschrijven op de panden. X heeft niet aannemelijk gemaakt dat de boekwaarden van de genoemde panden hoger zijn dan de WOZ-waarden per waardepeildatum 1 januari 2011.

Nota naar aanleiding van het verslag bij wetsvoorstel Eenmalige huurverlaging huurders met lager inkomen

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II en de Woningwet (eenmalige huurverlaging huurders met lager inkomen) (35578) naar de Eerste Kamer...

<p>Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 gepubliceerd</p>

De eerste uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2021’ is gepubliceerd op de website van de Belastingdienst. In de nieuwsbrief staat informatie over de veranderingen in de loonheffingen voor 2021.

<p>Rekenregels per 1 januari 2021</p>

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft nieuwe rekenregels gepubliceerd. In deze rekenregels zijn het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2021 opgenomen voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau...

<p>ChristenUnie: zet btw op kranten op 0 en subsidieer bezorging</p>

Het kabinet moet Nederlandse kranten te hulp schieten door de btw te schrappen en de bezorging te subsidiëren. Met dat voorstel komt regeringspartij ChristenUnie maandag bij de behandeling van de mediabegroting. Nu wordt er 9 procent btw geheven op krantenverkoop.
Top