november, 2020

now browsing by month

 

Naar aanleiding van (ambtshalve) aanslag ingediende aangifte aangemerkt als bezwaar

Rechtbank Zeeland-West-Brabant merkt de naar aanleiding van een (ambtshalve) aanslag alsnog ingediende aangifte aan als bezwaar.

Remittancebepaling staat toe dat Nederland schuldig gebleven Zwitserse rente mag belasten

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat Nederland de door B schuldig gebleven rente mag belasten. Uit de remittancebepaling volgt niet dat het bereik daarvan is beperkt tot inkomsten uit bronnen gelegen in een van de verdragsluitende staten.

Aanbod tot overname van aandelenpakket van 4,99% is geen koopoptie

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X niet aannemelijk maakt dat zij op of na 28 december 2009 het recht heeft gekregen op levering van het F-pakket. Niet is gebleken dat zij de verplichting tot betaling van € 2500 op zich heeft genomen.

Nota naar aanleiding van verslag wijziging wet vliegbelasting verschenen

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag betreffende het wetsvoorstel tot wijziging van de wet vliegbelasting (novelle) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Inspecteur heeft afschrijving op panden terecht gecorrigeerd

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X niet verder kan afschrijven op de panden. X heeft niet aannemelijk gemaakt dat de boekwaarden van de genoemde panden hoger zijn dan de WOZ-waarden per waardepeildatum 1 januari 2011.

Nota naar aanleiding van het verslag bij wetsvoorstel Eenmalige huurverlaging huurders met lager inkomen

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II en de Woningwet (eenmalige huurverlaging huurders met lager inkomen) (35578) naar de Eerste Kamer...

Regeling vaststelling standaardpremie en bestuursrechtelijke premies 2021

De standaardpremie van de Wet op de zorgtoeslag (Wzt) en de bestuursrechtelijke premies voor wanbetalers en ambtshalve verzekerden ingevolge de Zorgverzekeringswet (Zvw) zijn vastgesteld voor het jaar 2021. Dat heeft de Minister voor Medische Zorg bekendgemaakt.

Afgestemde taxatiemethode met sector ondersteunend argument

Rechtbank Oost-Brabant overweegt dat de REN-methode volgt uit een taxatiewijzer welke tot stand is gekomen in overleg met vertegenwoordigers uit de sector, dit de bruikbaarheid van deze methode bij de waardebepaling ondersteunt.

Verschuldigdheid parkeerbelasting voldoende duidelijk

Rechtbank Den Haag oordeelt dat het voor X voldoende kenbaar was dat er parkeerbelasting betaald moest worden.

Gebruikers van een parkeerapp hoeven niet meer moeite te doen om dezelfde informatie te krijgen

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat parkeerders niet op de “i” in parkeerapps hoeven te drukken om informatie te verkrijgen omtrent de maximaal geldende parkeerduur.
Top