december, 2020

now browsing by month

 

<p>Gewijzigde indientermijn voor aangifte ten uitklaring</p>

De termijn voor het indienen van de aangifte ten uitklaring (het uitgaand manifest) is gewijzigd. Het uitgaand manifest moest binnen 3 kalenderdagen na vertrek worden ingediend. Nu moet het uitgaand manifest uiterlijk 1 werkdag na de dag van vertrek binnen zijn.

Tijdstip van verkoopovereenkomst gebouw en niet van levering relevant bij de WOZ-waardering

Hof Arnhem-Leeuwarden overweegt dat de gerealiseerde verkoopprijs van het pand de waarde in het economisch verkeer vertegenwoordigt en derhalve de WOZ-waarde is omdat deze verkoop kort na de waardepeildatum heeft plaatsgevonden.

Taxatierapport op basis van inpandige opname heeft de voorkeur boven zuiver modelmatige methode

Hof Amsterdam oordeelt dat het taxatierapport opgesteld door middel van een inpandige opname de voorkeur heeft boven een zuiver modelmatige methode van waardering zonder inpandige opname.

<p>Sterke opleving overnamemarkt in tweede helft 2020</p>

De wereldwijde markt voor bedrijfsfusies en overnames heeft in de tweede helft van 2020 sterk herstel laten zien in vergelijking met de zwakke eerste jaarhelft, toen de coronacrisis zorgde voor grote terughoudendheid bij het sluiten van deals. Dat schrijft de Britse zakenkrant Financial Times die...

Uitvoeringsregeling bronbelasting 2021

De Staatssecretaris van Financiën heeft de Uitvoeringsregeling bronbelasting 2021 vastgesteld. Deze ministeriële regeling geeft uitvoering aan de Wet bronbelasting 2021 die per 1 januari 2021 in werking treedt.

Vermogenstoetsuitzondering voor bedragen hersteloperatie kinderopvangtoeslag en ZWiC

Compensatie die wordt verkregen in het kader van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag wordt uitgezonderd van de vermogenstoets voor toeslagen. Deze vermogenstoetsuitzondering wordt op 1 januari 2021 opgenomen in de Uitvoeringsregeling Awir.

Overeenkomst met België over thuiswerkende grensarbeiders opnieuw verlengd

De overeenkomst die Nederland met België heeft gesloten over de fiscale gevolgen voor grensarbeiders die als gevolg van de coronacrisis verplicht thuiswerken of thuis blijven zonder te kunnen werken (zie V-N 2020/24.10), is opnieuw verlengd, nu tot en met 31 maart 2021.

Coronamaatregel grensarbeiders Nederland-Duitsland verlengd tot eind maart 2021

Duitsland en Nederland hebben de afspraken over de toepassing van art. 14 van het belastingverdrag voor grensarbeiders in verband met COVID-19, verlengd tot en met 31 maart 2021.

Bijstellingsregeling directe belastingen 2021

In de Staatscourant is de Bijstellingsregeling directe belastingen 2021 gepubliceerd.

Naheffingsaanslag parkeerbelasting gehandhaafd omdat niet sprake is van onmiddellijk laden en lossen

Hof Amsterdam handhaaft de aan X opgelegde naheffingsaanslag parkeerbelasting. Er is niet sprake van onmiddellijk laden en lossen.
Top