Boete onterecht bij ontbreken bewijs betrokkenheid bij handel in valse giftkwitanties

Hof Den Haag oordeelt dat de inspecteur niet slaagt in het bewijs dat het aan opzet of grove schuld van X is te wijten dat te weinig belasting is geheven. Het Hof vernietigt de boetebeschikking.