Aangifte omzetbelasting (BTW)

Voor alle zakelijke klanten van Administratiekantoor Bakker verzorgen wij de aangiften omzetbelasting. De ondernemer levert periodiek zijn of haar administratie aan. Vervolgens boeken wij deze in onze boekhoudsoftware in. Na een aantal controles genereren wij de aangifte omzetbelasting. Deze versturen wij elektronisch vanuit de geboekte administratie naar de belastingdienst. Deze ontvangt de aangifte versleuteld en tijdig. Dit voorkomt dat vertrouwelijke gegevens van de onderneming onbeschermd overgedragen worden.

Afhankelijk van uw omzet dient de aangifte per maand, kwartaal of jaar opgemaakt te worden. Veelal spreken wij met de ondernemer af dat de administratie periodiek ingeleverd wordt. Hierdoor kunnen wij sneller rapportages opmaken en controles uitoefenen.

Aangifte omzetbelasting (BTW)Startende ondernemers krijgen te maken met fiscale voordelen. Veelal kan gebruik gemaakt worden van de kleineondernemersregeling (KOR) van de belastingdienst. Deze stelt dat als de af te omzetbelasting -na aftrek van de voorbelasting- onder een bepaald bedrag blijft (2015: € 1.345) dit niet afgedragen hoeft te worden. Wel dient het bedrag bij de winst opgeteld te worden. Administratiekantoor Bakker houdt rekening met deze regeling bij het opmaken van de aangiften.

Administratiekantoor Bakker heeft reeds jarenlang ervaring met het opmaken van aangiften omzetbelasting. Ook uw aangifte zullen wij vakkundig en juist kunnen opmaken en indienen. Mocht u zelf al lange tijd de aangifte doen maar wilt u dat de aangifte en de procedure eens doorgelicht wordt, staan wij natuurlijk tot uw beschikking. Neem in dat geval of als u door de belastingdienst uitgenodigd bent tot het doen van aangifte vrijblijvend contact met ons op.

Wellicht ten overvloede merken wij nog op dat het opmaken van een aangifte meer inhoud dan ‘de BTW over de inkopen van de gefactureerde BTW aftrekken en het verschil afdragen aan de belastingdienst’. Er zijn meer zaken waar u als ondernemer rekening mee dient te houden. Wij noemen er enkele:

  • Factuureisen belastingdienst; voldoet uw factuur aan de richtlijnen die de belastingdienst hiervoor opgesteld heeft?
  • Factuurstelsel of kasstelsel; berekent u de af te dragen BTW op basis van het factuur- of kasstelsel? De belastingdienst hanteert hiervoor strikte regels.
  • Verleggingsregelingen; maakt u gebruik van onderaanneming of uitlening van personeel? U krijgt dan te maken met het verleggen van de BTW.
  • Tarieven en vrijstellingen; welke dienst of levering berekent u tegen welk BTW tarief?
  • Intracommunautaire verwervingen; levert u of krijgt u goederen geleverd vanuit het buitenland? hiervoor gelden afwijkende regels m.b.t. de aangifte.

Heeft u van ons uw aangifte omzetbelasting over het afgelopen tijdvak ontvangen, dan kunt u hier klikken voor het digitaal invullen van de akkoordverklaring.

Top