Archives

now browsing by author

 

<p>Vrijgeleide in ruil voor medewerking aan onderzoek in toeslagenaffaire</p>

Drie hoofdrolspelers van het Combiteam Aanpak Facilitators (CAF) wilden alleen praten er als geen disciplinaire maatregelen tegen hen genomen zouden worden....Dat melden RTL Nieuws en Trouw na onderzoek.

<p>Schrappen ‘ontslagboete’ kan op nipte steun Tweede Kamer rekenen</p>

De Tweede Kamer steunt het schrappen van de 'ontslagboete' in het tweede steunpakket. Bedrijven die vanaf volgende maand loonsubsidie aanvragen worden niet beboet als ze snijden in het personeelsbestand....Donderdag debatteert de Tweede Kamer over het 'noodpakket 2.0' dat vorige week werd...

<p>Hoekstra wil na Prinsjesdag terugblikken op coronapakketten</p>

Na Prinsjesdag wil minister Wopke Hoekstra (Financiën) "fundamenteel terugkijken" op de effectiviteit van de economische steunpakketten die het kabinet in het leven heeft geroepen wegens de coronacrisis....De bewindsman wil tegen die tijd in debat met de Kamer over de vraag "of het pakket heeft...

Wetsvoorstel Wet hardheidsaanpassing Awir ingediend

De Staatssecretaris van Financiën en die van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben het wetsvoorstel Wet hardheidsaanpassing Awir bij de Tweede Kamer ingediend.

Wetsvoorstel reparatie verhuurderheffing in mede-eigendomssituaties aangenomen

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel waardoor de wettelijke regeling inzake mede-eigendom in de verhuurderheffing wordt aangepast, op 26 mei 2020 aangenomen.

Verzamelspoedwet COVID-19 aangenomen door Tweede Kamer

Het wetsvoorstel Verzamelspoedwet COVID-19 is op 26 mei 2020 aangenomen door de Tweede Kamer. Op fiscaal gebied bevat het de wettelijke grondslag van de tijdelijke verlaging van de belasting- en invorderingsrente naar 0,01%.

<p>Besluit compensatieregeling CAF 11 en vergelijkbare (CAF) zaken</p>

De Staatssecretaris van Financiën heeft het besluit compensatieregeling CAF 11 en vergelijkbare (CAF) zaken gepubliceerd. Het besluit vervangt het besluit van 6 december 2019, V-N 2020/2.22, en treedt in werking op 27 mei 2020.

Geen samenstel van rechtshandelingen bij opeenvolgende schenkingen onder opschortende voorwaarden

Rechtbank Zeeland-West Brabant oordeelt dat er geen sprake is van een schenking van een periodieke uitkering. Kenmerk van een periodieke uitkering is dat in één rechtshandeling een stamrecht wordt geschonken waarbij het totaal aan uit te keren termijnen afhankelijk is van een onzekere gebeurtenis.

Terechte BPM-naheffing voor auto met km-stand van 675

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de auto na de vervaardiging nauwelijks is gebruikt, zodat voor de BPM-heffing sprake is van een nieuwe auto.

Verhuur van hotel is materiële onderneming

Hof Amsterdam oordeelt in hoger beroep dat de verhuur van het hotel een materiële onderneming is, zodat terecht een beroep wordt gedaan op de SW-bedrijfsopvolgingsfaciliteit.
Top