Automatische incasso

Wellicht iets voor u?

Wilt u ook gebruik maken van een standaard Europese incasso? Vul dan de machtiging automatische incasso in. Alle factuurbedragen worden dan in het vervolg 30 dagen na factuurdatum automatisch afgeschreven.

Na ondertekening stuurt u dit formulier per post terug naar of ons kantoor. Langs brengen of aanleveren bij de eerstvolgende administratie is natuurlijk ook geen probleem. Het verzendadres vindt u op het formulier.

Voordelen van automatische incasso

  • 30 dagen betalingstermijn in plaats van 14 dagen bij zelf overmaken
  • geen administratief werk
  • alle facturen tijdig betaald

Hoe werkt het?

U verleent tot schriftelijke opzegging machtiging aan Administratiekantoor Bakker om van het door u opgegeven IBAN (International Bank Account Number) factuurbedragen af te schrijven. Wanneer U van ons een factuur ontvangt wordt het factuurbedrag op de laatste werkdag van die maand automatisch afgeschreven van uw rekening afgeschreven.

Als u het niet eens bent met een afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Dit is in de SEPA-wetgeving voor de automatische standaard Europese incasso vastgelegd. Neem voor een terugboeking binnen 8 weken na de afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Uiteraard kunt u ook met het ons contact opnemen als u het niet eens bent met de afschrijving.

De machtiging kunt u op elk gewenst moment weer intrekken. Dit kan in uw eigen internetbankieren omgeving van uw bank.

Top