Automatische incasso

Wellicht iets voor u?

Wilt u ook gebruik maken van een standaard Europese incasso? Vul dan de machtiging automatische incasso in. Alle factuurbedragen worden dan in het vervolg automatisch afgeschreven.

Na ondertekening stuurt u dit formulier per post terug naar of ons kantoor. Langs brengen of aanleveren bij de eerstvolgende administratie is natuurlijk ook geen probleem. Het verzendadres vindt u op het formulier.

Voordelen van automatische incasso

  • 30 dagen betalingstermijn in plaats van 14 dagen bij zelf overmaken
  • geen administratief werk
  • alle facturen tijdig betaald

Hoe werkt het?

U verleent tot schriftelijke opzegging machtiging aan Administratiekantoor Bakker om van het door u opgegeven IBAN (International Bank Account Number) factuurbedragen af te schrijven. Wanneer U van ons een factuur ontvangt wordt het factuurbedrag op de laatste werkdag van die maand automatisch afgeschreven van uw rekening afgeschreven.

Als u het niet eens bent met een afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Dit is in de SEPA-wetgeving voor de automatische standaard Europese incasso vastgelegd. Neem voor een terugboeking binnen 8 weken na de afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Uiteraard kunt u ook met het ons contact opnemen als u het niet eens bent met de afschrijving.

De machtiging kunt u op elk gewenst moment weer intrekken. Dit kan in uw eigen internetbankieren omgeving van uw bank.

Top