Fiscaal bestuurs(proces)recht

now browsing by category

 

Navorderingsaanslagen van miljoenen voor handelaar in hennep

Hof ’s-Hertogenbosch houdt de navorderingsaanslagen IB 2010 en 2011 in stand doch vermindert de boeten met 20% tot ruim € 400.000. Dat de inspecteur de inkomsten ook bij de zakenpartner van X heeft belast, is volgens het hof niet willekeurig omdat het niet duidelijk is wie de genieter van het

Klant kan intrekking beroep door belastingadviseur niet ongedaan maken

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X de rechtsgeldige intrekking van het beroep door zijn toenmalige gemachtigde niet meer ongedaan kan maken.

<p>Invoer gebruikte EU-auto’s is populair door lage BPM-druk</p>

Rechtbank Gelderland oordeelt dat X bv niet aannemelijk maakt dat bij de aankoop in een andere EU-lidstaat van de onderhavige auto's een belemmering wordt ervaren - of ten minste kan worden ervaren - die maakt dat zij een voorkeur zal hebben voor binnenlandse referentieauto's.

Vervroegde erfdeling naar Frans recht is geen uiterste wilsbeschikking

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de verdeling bij leven is geschied, zodat de verkrijging een schenking is en niet voortvloeit uit een uiterste wilsbeschikking....De blote eigendom behoort daarom wel tot de rendementsgrondslag in box 3.

Nulla poena-beginsel vereist geen lagere vergrijpboete

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de boeten die de inspecteur heeft opgelegd aan inkeerder X niet in strijd zijn met de artikelen 7 EVRM en 15 IVBPR.

Aanpassing keuzeregeling elektronisch berichtenverkeer

Burgers die nu alleen papieren post ontvangen van de Belastingdienst krijgen na inwerkingtreding van de keuzeregeling elektronisch berichtenverkeer die berichten nog steeds op papier....Zij hoeven daarvoor niet een keuze voor verzending langs papieren weg te maken. Dit is geregeld in de tweede nota...

Ondanks schending hoorplicht toch verwerping grieven tegen betekeningskosten

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de gemeente Den Haag X ten onrechte niet heeft gehoord in het bezwaar tegen de betekeningskosten van het dwangbevel. De kosten van het dwangbevel blijven in stand.

Reactie staatssecretaris op advies parlementair advocaat vermogensrendementsheffing

Staatssecretaris Snel van Financiën gaat een of meerdere onafhankelijke juridische deskundige(n) op het gebied van de toepassing van art. 1 EP EVRM om een oordeel vragen over de gevolgen van de arresten en een reflectie vragen op de conclusies van de parlementair advocaat....Dat schrijft Snel aan...

Bezwaarmaker maakt aannemelijk dat hij aanslagen niet heeft ontvangen

Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat de Belastingdienst de verzending van de aanslagen aannemelijk heeft gemaakt, maar acht ook geloofwaardig dat X de aanslagen niet heeft ontvangen.

Autorisatie en afwikkeling betaaltransacties geen betalingsdienst

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de autorisatie, afwikkeling en reconciliatie van betaaltransacties niet als een betalingsdienst kan worden gezien....De vrijstelling op betalingsdiensten is niet van toepassing.
Top