Fiscaal bestuurs(proces)recht

now browsing by category

 

Terechte BPM-naheffing voor auto met km-stand van 675

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de auto na de vervaardiging nauwelijks is gebruikt, zodat voor de BPM-heffing sprake is van een nieuwe auto.

Verdedigingsbeginsel bij btw-controle niet geschonden

Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat de heer X tijdig de redenen kende van de controle, hij ook tijdig op de hoogte is gesteld van de bewuste feiten die tot de naheffing hebben geleid en hij ook expliciet is uitgenodigd om hierover te worden gehoord.

Bij bepalen wegingsfactor mag bestuursorgaan niet differentiëren naar gegronde en ongegronde grieven

Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt in navolging van de rechtbank dat bij de bepaling van de wegingsfactor van een zaak moet worden gekeken naar de bewerkelijkheid en gecompliceerdheid van de zaak als geheel.

Eenmaal schadevergoeding voor termijnoverschrijding in beroep tegen WOZ-beschikking en twee aanslagen

Hof Amsterdam oordeelt dat de zaken over de WOZ-beschikking en de aanslagen rioolheffing en afvalstoffenheffing voor de schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn één zaak vormen.

<p>Conceptbesluit belasting- en invorderingsrente bekendgemaakt</p>

De percentages van de belasting- en invorderingsrente worden voortaan bij algemene maatregel van bestuur (AMvB) vastgesteld en niet meer bij wet. Het kabinet heeft het concept-AMvB samen met de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Verzamelspoedwet COVID-19 (V-N 2020/25.4) naar

<p>Geen BTW op levering mondkapjes</p>

Het besluit fiscale maatregelen in verband met de coronacrisis is gewijzigd. Ten opzichte van het vorige besluit van 6 mei 2020, nr. 2020-9594, V-N 2020/24.3, is een goedkeuring toegevoegd waardoor geen BTW hoeft te worden geheven over de levering van mondkapjes.

BTW-naheffingsaanslag voor begeleiding bij project is over verkeerd tijdvak opgelegd

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur de naheffingsaanslag over het verkeerde tijdvak heeft opgelegd. De rechtbank vernietigt de door de inspecteur opgelegde BTW-naheffingsaanslag over het eerste kwartaal van 2016.

Bij vergissingen in aangifte wordt geen fraude verondersteld

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft gereageerd op vragen van de Vaste Commissie van Financiën naar aanleiding van een brief van een belastingplichtige, waarin deze stelt ten onrechte als fraudeur te zijn aangemerkt.

<p>Kwade trouw structuuradviseur leidt bij X tot navordering vervreemdingsvoordeel</p>

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat, nu achteraf is gebleken dat het APV ten tijde van de inbreng van de aandelen niet op Curaçao maar in Nederland is gevestigd, de...inspecteur beschikt over een nieuw feit dat navordering rechtvaardigt. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot...

Geen proceskostenvergoeding omdat X benodigd bewijs pas in hoger beroep leverde

Hof Amsterdam kent X geen proceskostenvergoeding toe nu de noodzaak voor het instellen van het hoger beroep uitsluitend voortvloeit uit diens handelwijze.
Top