Vennoot is als inlener terecht aansprakelijk gesteld

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het de ontvanger in beginsel vrijstaat om X, als inlener, aansprakelijk te stellen voor de door A bv onbetaald gelaten LB- en OB-naheffingsaanslagen. Bij zijn keuze om X aansprakelijk te stellen, heeft de ontvanger ni…

<p>Nieuwe goedkeuringen in het besluit noodmaatregelen coronacrisis</p>

De Staatssecretaris van Financiën keurt goed dat de vrije ruimte in de werkkostenregeling voor het jaar 2021 wordt verruimd. De vrije ruimte wordt voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom per werkgever verhoogd naar 3%. Dit staat in het geactual…